Varför expanderar Spaniens arbetsmarknad så kraftigt?

Förra året skapade Spanien 780.000 nya jobb vilket är fler än någonsin tidigare, det motsvarar 44 procent av alla nya jobb i euroområdet.

Spaniens arbetsmarknad med nya jobb.
Digitala nomader. Animerad bild: Easy-Peasy.AI. CC.

Den enskilt viktigaste faktorn bakom denna positiva trend är sannolikt landets starka ekonomiska tillväxt på 2,5 procent. Men trots alla dessa nya jobb är landets arbetslöshet fortfarande högst inom EU och särskilt då bland unga arbetstagare.

Här kommer några inlägg i ämnet från tre ledande spanska dagstidningar.

El País, 7 maj 2024.
Tidningen är internationellt erkänd och Spaniens mest lästa betaltidning.

Bra politik och EU-pengar

Pengarna från EU:s Covid återhämtningsfond och en effektiv arbetsmarknadspolitik har möjliggjort denna uppgång, kommenterar El País:

”Varken stressen från nationell politik eller den globala osäkerheten mitt i två krig kan fördunkla den här bilden. I ett sådant gynnsamt scenario under extremt ogynnsamma omständigheter är det mycket frestande att tro att sysselsättning och ekonomisk aktivitet är frikopplade från politiska händelser. Men ingenting kunde vara längre från sanningen. Å ena sidan är de gynnsamma uppgifterna delvis ett resultat av politiska beslut. Å andra sidan är det svårt att tro att utan budgetar som gör det mesta av europeiska medel kan tillväxten inte fortsätta i all oändlighet.”

Cinco Días, 7 maj 2024.
Dagstidningen Cinco Días grundades 1978 och är den äldsta affärstidningen i Spanien.

Reformen bär frukt

Cinco Días jublar:

”Denna milstolpe kommer två år efter arbetsmarknadsreformen, som syftade till att minska tidsbegränsade anställningar och återställa arbetstagarnas rättigheter samtidigt som vissa situationer klargjordes för företagen. Under de senaste två åren har mer än 2,3 miljoner tillsvidarekontrakt skapats, medan antalet visstidskontrakt har minskat med 1,5 miljoner. Siffrorna är mycket positiva. Men vi ska inte bli självbelåtna. Mycket förändras på arbetsmarknaden till följd av ny teknik, energiutmaningen och den åldrande befolkningen.”

El Mundo, 7 maj 2024.
Tidningen grundades 1989 med målet att bli den ledande konservativa tidningen. Den skiljer sig från sin konkurrent ABC genom att vara mer kritisk och har ofta anklagats för partisk journalistik.

Ingen vila på våra lagrar

El Mundo skriver:

”Stigande arbetskraftskostnader, främst på grund av högre sociala avgifter som ett resultat av pensionsreformen – kan börja sätta käppar i hjulet för anställningar. Något som ECB redan har varnat för. Med 28,3 procent har Spanien den högsta ungdomsarbetslösheten inom EU. Denna siffra är oacceptabel eftersom den dömer de nya generationerna att leva på bidrag. Endast politik med öppen ekonomi som främjar sysselsättningsmöjligheter och hjälper unga människor att starta företag kan lätta denna börda.”


Spanien har den mycket dynamisk arbetsmarknad och Hej! Spanien har publicerat en rad artiklar i ämnet. Den som är intresserad kan läsa dessa här: ARBETE.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Lokalpolisen i Málaga.

Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar

Málaga har börjat med radarkontroller av elsparkcyklarnas framfart i staden, de första böterna på 200 …