Besiktningskrav föreslås för fler fordonskategorier

För att öka trafiksäkerheten i Spanien har det kommit ett förslag om att personliga mobilitetsfordon som t.ex. el-skotrar blir besiktningspliktiga.

ITV besiktningsstation
ITV fordonsbesiktning.

Framväxten av personliga mobilitetsfordon (VMP) som elektriska skotrar i våra städer har fört med sig behovet av en kontroll över dem. Det uppskattas att det i Spanien finns mer än en miljon VMP som cirkulerar på vägarna. För att de inte ska utgöra en fara för andra trafikanter är det nödvändigt att se till att de uppfyller vissa säkerhetskriterier.

Det beräknas att dessa och andra obesiktigade fordon i dag utgör 36,4 % av alla fordon i trafik i Spanien.

Av denna anledning har AECA-ITV under sin sektorskongress presenterat sitt inspektionsförslag för VMP. Med avsikt att säkerställa korrekt drift av dessa under deras livslängd. Samt för att undvika en del av de olyckor som dessa orsakar.

Under två dagar har de viktigaste företrädarna för sektorn, såväl som medlemmar av den statliga, autonoma och lokala förvaltningen. Deputeradekongressen, den statliga åklagarmyndigheten, DGT (trafikmyndigheten) och polisen analyserat de viktigaste utmaningarna för den tekniska fordonsinspektionen.

Utvecklingen av nya säkerhets- och anslutningssystem i fordon. ITV:s (besiktningens) roll i framväxten av nya former av mobilitet som elbilar och personliga mobilitetsfordon (VMP). Samt det stora antalet fordon som fortsätter att cirkulera på Spanska vägar utan att ha ITV i kraft var några av ämnena som togs upp på mötet.

Obesiktigade fordon en fara för trafiksäkerheten.

Den stora mängden obesiktigade fordon i vårt land, som för närvarande är 36,4 %, var också föremål för debatt i ett rundabordssamtal. Där medverkade Juan José Matarí, tidigare ordförande för kommissionen för trafiksäkerhet vid deputeradekongressen. Luis del Río Montesdeoca, samordnande åklagare för trafiksäkerhet vid statens åklagarmyndighet. Coral Sevillano, områdeschef för General Subdirectorate of Mobility Management and Technology i DGT. Teófilo de Luis, ordförande för Alliance for Road Safety Association och Pascual Martínez Cuesta, ordförande för Unijepol.

Bland förslagen för att minska antalet obesiktigade fordon som cirkulerar på spanska vägar betonades behovet av att använda städernas ZBE-kameror för att kontrollera fordon med utgången besiktning. Krav på besiktade fordon för uthyrning, förnyelse eller subrogation av fordonsförsäkringar var också uppe till diskussion. Samt behovet av att ytterligare främja trafiksäkerhetskurser och informationskampanjer om vikten av besiktning för trafiksäkerhet och miljöskydd.

En annan aspekt som har upptagit en del av kongressen har varit digitaliseringen av tekniska inspektionsstationer. Coral Sevillano, områdeschef för det allmänna underdirektoratet för mobilitet och teknikledning vid generaldirektoratet för trafik, har rapporterat om DGT:s kommande åtgärder i detta avseende. Såsom digitaliseringen av besiktnings-kort av typ A samt förbättringen av kommunikationen av fordonsregisterdata från DGT till besiktningsstationerna.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …