Olyckor med barn och elsparkcyklar ökar

Experter i Spanien varnar för att olyckor med elsparkcyklar ökar, 34 procent av huvudskador hos barn beror på användning av elskotrar.

Olycka med elsparkcykel

Undan för undan har användningen av elsparkcyklar blivit ett allt vanligare inslag i städer och tätorter. Ett hållbart och lättanvänt transportmedel, men absolut inte riskfritt. Detta återspeglas i en rapport från Fundación Mapfre där olyckor med elsparkcyklar mellan januari 2021 och september 2022 dokumenterades. Det var då 385 olyckor, varav 13 slutade med dödlig utgång.

Dessutom ökar risken med att använda detta transportmedel bland barn och ungdomar, vilket konstaterades av en grupp yrkesverksamma från det spanska samhället för akutvård och akutmedicin i en undersökning publicerad i tidningen EMERGENCIAS.

Bland faktorerna bakom ökningen av dessa olyckor sticker några ut.

  • De är ekonomiskt lättillgängliga fordon.
  • De kan nå en betydande hastighet.
  • Det används ofta ingen hjälm vid körning

Allt detta innebär att föraren av dessa fordon är mycket utsatt för alla slag, eftersom ”traumatiska skador på extremiteterna och huvudskador” är de vanligaste, förklarar talespersonen från SEME.

Forskarna kommenterar att en ökning av dessa olyckor har observerats de senaste åren.

I en studie, utförd på sjukhuset Sant Joan de Déu i Barcelona och har de granskat alla fall av huvudskador sekundära till en olycka med elsparkcyklar för barn (under 18 år). Således har specialister observerat att ”under 2019-2020 var det en 40 procentig ökning av fall jämfört med 2016-17. De har registrerat användningen av en elsparkcyklar i 34,4 % i förhållande till tidigare 6,9 %”. ”Så elsparkcyklar orsakade en ökning med 27,5 % ”. Och detta bara när det gäller minderåriga.

Dessa skador är vanligast vid olyckor med elsparkcyklar.

Dr. Carles Luaces Cubells

Dr. Carles Luaces Cubells kordinatorn för undersökningen pekar ut huvudtrauma och arm och benbrott som de vanligaste skadorna. När barn och ungdomar råkar ut för olyckor där elsparkcyklar är inblandade.

Bakom olyckorna är det i många fall kopplat till missbruk av dessa fordon.

”Hos barn är det värt att framför allt notera de olyckor som är relaterade till olämplig användning av elektriska skotrar. Till exempel fall där minderåriga är passagerare eller de där föraren inte är för ung (under 16 år)”.

Läkaren insisterar också på riskerna som orsakas av brist på säkerhetstänkande.

”Jag vill också betona användningen av en hjälm. Med tanke på att, trots att det är obligatoriskt för barn, hade de allra flesta som behandlades för huvudtrauma ingen hjälm på sig. Enligt läkaren skulle de flesta olyckorna av denna typen aldrig skett om reglerna hade följts.

Elsparkcyklar och barn

Men faran med elektriska skotrar är inte bara för dem som kör dem utan också för minderåriga som blir påkörda av dem, ”även om de är sällsynta är de potentiellt allvarliga”, betonar Dr Luaces.

Vad som kan och bör göras

Dr Lucas rekommenderar att man vidtar extrema försiktighetsåtgärder och följer alla gällande regler. ”Det är viktigt att öka medvetenhetskampanjer och förbättra trafiksäkerhetsutbildning för barn och ungdomar. Utan att glömma att informera föräldrar om användningen av dessa fordon och förhindra att deras barn missbrukar dem”.

Också viktigt att tänka på

Försäkring som täcker alla transportmedel.
Köra elskoter kan ge dryga böter.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …