Rester av bekämpningsmedel i livsmedel

Konsumentverket i Spanien (OCU) har just släppt en rapport som har tagits fram av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Detta är en studie som genomförs vart tredje år. Den senaste, som genomfördes 2021, bestod av att analysera mer än 87.860 prover. Inom Europeiska unionen från European Coordinated Control Program (PCPA EU) och från nationella kontrollprogram. Den har bestått av en slumpmässig analys av prover på 12 produkter. För att utforma övervakningsprogram inriktade på att minska risker och fatta beslut relaterade till användningen av bekämpningsmedel.

De 12 livsmedel som de analyserade var: Auberginer, bananer, broccoli, odlade svampar, grapefrukt, meloner, paprika, vindruvor, olivolja (jungfruolja), vete, fett från nötkreatur och hönsägg. Resultaten av denna rapport visar en ökning av nivåerna av bekämpningsmedel i grapefrukt (importerad från utanför EU), paprika och bananer. Detta jämfört med de rapporter som publicerades 2018 och 2015. När det gäller grapefrukt är ökningen av dessa giftiga ämnen mycket stor, varför EU-kommissionen har intensifierat gränskontrollerna.

Minst rester av bekämpningsmedel

Bland de livsmedel där inga spår av bekämpningsmedel har hittats eller mängden har varit mycket låg finns ägg (0 %), nötkreatursfett (0,05 %) och jungfruolja (0,29 %).

Rapporten visar

Denna studie har också visat att i 96,1 % av de analyserade proverna låg resterna av bekämpningsmedel inom de gränser som godkänts av Europeiska unionen. I de återstående 3,9 % överskreds den lagliga gränsen. Bland de bekämpningsmedel med den högsta andelen bristande efterlevnad var etylenoxid, vars användning är förbjuden i Europeiska unionen, diotiokarbamater och kopparföreningar, som används som fungicider (svampdödande ämnen). Men trots att nästan 4 % av de studerade proverna överskrider de tillåtna gränsvärdena har EFSA genomfört en riskbedömning. De bedömer att ”sannolikheten för att konsumenternas hälsa är hotad på grund av exponering för bekämpningsmedel är låg”.

På samma sätt, om resultaten av denna studie jämförs med tidigare kampanjer, kan man se att situationen har förbättrats anmärkningsvärt. Eftersom andelen prover som 2020 överskred gränsen för tillåtna bekämpningsmedelsrester var 5,1 %

Vad man bör göra för att minska andelen bekämpningsmedel i vår mat

För att minska risken för att få i sig bekämpningsmedel rekommenderar EFSA också att vi tar till oss några vanor som kan minska vårt intag av olämpliga kemikalier.

”Ett av de mest effektiva sätten är att skala frukt och grönsaker,” råder byrån. Och när det gäller bladgrönsaker som sallad är det också bra att slänga de yttre bladen. Dessutom är det bra att tvätta maten med tempererat vatten i mer än en minut. Om du gör det i en kastrull kan du lägga till bikarbonat och skölja av det i slutet.

Ett annat sätt att begränsa detta intag är att välja säsongsprodukter och produkter från ekologiska odlingar, eftersom de innehåller mindre konserveringsmedel / kemikalier efter skörd.

Relaterade artiklar

Fritera med förstånd.
Flera olivoljor olämpliga för konsumtion.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …