Tag Archives: sjukdomar

Säsongen för fästingar är i full gång

Fästing

På grund av en mild vinter, en varm start på våren med tillräcklig nederbörd står Spanien inför en kraftig ökning av antalet fästingar. Klar för angrepp. Enligt Jorge Galvan, generaldirektör för Anecpla (Miljöhälsoföretagens riksförbund ), kommer 2024 att slå tidigare rekord för antalet fästingar. ”Det förväntas att skadedjur kommer att …

Läs mer »

Spanien återinför munskyddskrav på vårdinrättningar

munskydd

Spaniens regering utfärdar ett dekret om krav på munskydd på alla sjukhus, vårdmottagningar, och sjukhem från den 10 januari 2024. Orsaken är en kraftig ökning av luftvägssjukdomar, influensa och covid-19 som har satt landets sjukhus under svår press de senaste veckorna. En stor del av belastningen förklaras av att stora …

Läs mer »

Hund smittad med rabies har upptäckts

Melilla

Den rabiessmittade hunden har hittats i den spanska autonoma staden Melilla och Spaniens folkhälsoministeriet varnar allmänheten. Melilla. Hunden fångades den 31 december 2023 vid den södra dammen strax intill gränsövergången till Beni Enzar i Marocko. Hunden togs om hand av ett företag specialiserat på sådana här problem och togs till …

Läs mer »

Covid-fallen ökar i Spanien och Sverige

Coronavirus

Coronaviruset frodas bland befolkningen och covid-19 sprids, men smittspridningen är betydligt lägre i Spanien än i Sverige. Coronavirus Vi är nu på väg mot en tredje jul med coronaviruset och när kylan kommer ökar även fallen med covid-19. Just nu sprids inte bara sars-cov-2, utan även andra luftvägsvirus. Inte minst …

Läs mer »

Nytt vaccin mot dödliga cancerformer

Vaccination

Kliniska prövningar i Spanien på patienter med pankreascancer och malignt melanom har ökat överlevnaden med upp till 45 procent. De nya mRNA-vaccinen innehåller budbärar-RNA. Resultatet avslöjades av José Gómez Rial, chef för immunologitjänsten vid University Clinical Hospital i Santiago de Compostela. Han avslöjade detta fredagen den 27 oktober medan han …

Läs mer »

Ny behandling som sänker kolesterolnivåerna

Reducerat blodflöde till hjärtat.

Ett nytt läkemedel kommer snart att finnas tillgängligt i Spanien som kan sänka halterna av det ”dåliga” kolesterolet med hälften. Kolesterol förtränger blodkärlen. Den stora nyheten med detta är inte bara att det är mycket effektivt, utan att det dessutom bara behövs två injektioner om året. Enligt uppgifter från det …

Läs mer »

Boskapsuppfödningen i Sydeuropa är hotad

Nötkreatur, kor

Hotet är en epizootisk hemorragisk sjukdom (EHD) vanligtvis kallad ”ko covid” som drabbar både nötkreatur och andra idisslare. EHD är en virussjukdom som drabbar alla idisslare, nötkreatur, får, getter, rådjur, hjortar med flera. Viruset är besläktat med det virus som orsakar blåtunga hos får och getter. Till skillnad från många …

Läs mer »

Höstens vaccinationskampanj startar i oktober

Vaccination.

Influensavaccinet kommer för första gången att erbjudas alla barn mellan sex månaders ålder och fem år, vaccin mot Covid ges till riskgrupper. Influensa- och Covidvaccin samtidigt. Förra året gavs influensavaccin till den åldersgruppen bara i Andalusien, Galicien och Murcia, där de fick en täckning på 50%. Ett försök som slog …

Läs mer »

Läkemedelsbristen i Spanien förvärras

Det är i nuläget dålig tillgång på 800 vanliga läkemedel, men enligt hälsoexperter bör vi inte få panik för de kan oftast ersättas. Bristen berör både receptfria och receptbelagda läkemedel och problemet verkar eskalera. Det handlar om behandlingar mot cirka 800 olika tillstånd. Bristen sträcker sig från förkylnings- och influensamedicin …

Läs mer »

Ebolaprotokollet aktiverat i Baskien

Sjukhus i Baskien

En kvinna lades tidigt i morse in på sjukhuset i Donostia med symptom som kan tyda på Ebola, hon hade nyligen ankommit från Afrika. Sjukhuset i Donostia. Kvinnan är en 54-årig baskisk antropolog som nyligen kommit från Centralafrikanska republiken. Baskiska regionalregeringens hälsodepartement har rapporterat att Osakidetza har aktiverat Ebolaprotokollet. På …

Läs mer »