Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar

Málaga har börjat med radarkontroller av elsparkcyklarnas framfart i staden, de första böterna på 200 euro är redan utfärdade.

Lokalpolisen i Málaga.
Lokalpolisen i Málaga. Foto: Policía Local Málaga, CC.

Sedan i går morse har de första radarhastighetskontrollerna varit på plats för att övervaka skotrar i Costa del Sols huvudstad. Lokalpolisen använder mobila radaranläggningar på konfliktpunkter (där det är samexistens med fotgängare) och med mycket cirkulation av denna typ av elfordon.

De första kontrollerna gjordes på La Malagueta-promenaden och senare på norra sidan av Alameda Principal. Före middagstid hade tre förare ertappats och blivit bötfällda.

Den första övervakningskampanjen genomförs initialt från den 27 maj till den 9 juni. Men den kommer att upprepas senare vid olika tidpunkter under året. Enheten består av en enhet från Accident and Traffic Investigation Group (GIAA), utrustad med en mobil radar, och en annan som stoppar och lagför fortköraren. För i avsaknad av en registreringsskylt för denna typ av fordon måste föraren identifieras och anmälan om hastighetsöverträdelse göras samtidigt.

Kontrollerna kommer att förflytta sig mellan fem punkter i staden. Dessa är utvalda utifrån de data som samlats in under de senaste åren av ovannämnda GIAA, där det har varit en betydande koncentration av trafikolyckor med dessa fordon. Vilka punkter avslöjas inte för kommunen vill inte förvarna vårdslösa förare.

Maxhastighet 25 km/h.

Malaga Mobility Ordinance anger följande hastighetsgränser för mobilitetsfordon: 25 km/h på cykelbanor avskilda och avgränsade från vägen. 15 km/h på särskilt markerade cykelbanor på gångvägar. 20 km/h i 20-zoner, bostadsgator och gator som delas mellan fordon och fotgängare (plataforma única), samt 25 km/h på övriga vägar. I dessa fall är straffet för fortkörning 200 euro. Det är alltid föraren som får böterna, oavsett vem som äger mobilitetsfordonet.

Om hastigheten överstiger 25 km/h kan fordonet dessutom eventuellt beslagtas för att det inte uppfyller de allmänna fordonsbestämmelserna. I de allvarligaste fallen kan då fordonet lagligt sett betraktas som moped.

Många har bötfällts i Málaga under de senaste åren.

Under de senaste fem åren har lokalpolisen i Málaga utdömt 10.386 böter på elsparkcyklar, till ett belopp av 1,97 miljoner euro. De främsta orsakerna är felparkering, köra i fotgängarområden och köra med två eller flera personer ombord. I 83 % av olyckorna där dessa fordon är närvarande är det föraren som är vållande. 5 % av trafikolyckorna i städerna innefattar dessa typer av fordon. Och olycksutvecklingen är oroande: de har ökat med 30 % det senaste året.

Relaterat till elsparkcyklar och liknande fordon:

Nya regler för elsparkcyklar från 2024.
Hur du skall agera vid olycka med elsparkcykel.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …