Ebolaprotokollet aktiverat i Baskien

En kvinna lades tidigt i morse in på sjukhuset i Donostia med symptom som kan tyda på Ebola, hon hade nyligen ankommit från Afrika.

Sjukhuset i Donostia
Sjukhuset i Donostia.

Kvinnan är en 54-årig baskisk antropolog som nyligen kommit från Centralafrikanska republiken. Baskiska regionalregeringens hälsodepartement har rapporterat att Osakidetza har aktiverat Ebolaprotokollet. På grund av misstanke om att det kan vara ett fall av blödarfeber.

Patienten har överförts från Urduliz (Bizkaia) till San Sebastians hälsocenter. Ett av de sju sjukhusen i Spanien som har en enhet med speciella högsäkerhets- och isoleringsresurser för behandling av denna sjukdom. Patienten är ”stabil”, anger Osakidetza i en informativ anteckning. Teamet av medicinsk personal har implementerat en enhet ”på mindre än 24 timmar” för att erbjuda ”den bästa vården.”

Den som behandlas uppvisar symtom som är förenliga med att vara smittad med Ebola, och behandlas därför på enheten för hög biologisk säkerhet på universitetssjukhuset Donostia, som är avsett för patienter med allvarliga infektionssjukdomar. Osakidetza påpekar att det under de kommande dagarna kommer att bekräftas om patienten har fått denna sjukdom eller inte.

Ebola är en blödarfeber

Ebola är en sjukdom som orsakas av ett virus från familjen Filoviridae. Efter en inkubationstid på upp till tre veckor orsakar viruset en klinisk bild som kännetecknas av hög feber och intensiv muskel-, hals- och huvudvärk. Åtföljt av illamående, kräkningar och diarré. Sjukdomen utvecklas mot svikt i vitala organ som lever och njurar, då den karakteristiska blödningen vanligtvis uppträder. Dödligheten är hög då cirka 50 % av de smittade dör, även om den i vissa utbrott som registrerats i Afrika har varit ännu högre.

Proverna som tas från patienten kommer under dagen att skickas till referenslaboratoriet vid Nationellt centrum för mikrobiologi, som kommer att få resultaten inom cirka 24 timmar.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det för närvarande inget deklarerat Ebolautbrott i världen. Det senaste kända utbrottet ägde rum i Uganda mellan september 2022 och januari förra året och orsakade 56 dödsfall.

Fakta om Ebola

Ebolavirus

Ebolafebern är en blödarfeber där viruset påverkar endotelcellerna i blodkärlen och minskar koagulationsförmågan. Detta leder till att blod läcker ur blodkärlen och kroppen hamnar i hypovolemisk chock (cirkulationssvikt). Sjukdomen smittar via kroppsvätskor och är mycket dödlig. Virusstammen Ebola zaire har en dödlighet på 80 procent.

Ebolavirus ger den infekterade så kallad hemorragisk feber, blödarfeber, och är en zoonotisk sjukdom som smittar genom direktkontakt med levande eller döda infekterade djur. Tillsammans med Marburgvirus bildar ebolaviruset familjen Filoviridae.

Godkänt vaccin och godkänd medicin finns inte

Det finns inte något effektivt vaccin eller någon behandling mot Ebola. För tillfället hanterar man den överväldigande delen av fall med Ebola genom att isolera individen och försöka behandla de symptom som sjukdomen ger. Det finns däremot en testmedicin ”Zmapp”. Samt ett vaccin under utveckling ”rVSV-ZEBOV” som visat sig skydda mot Zaire-stammen av viruset.

Skyddskläder

En kort nyhetssändning från spansk TV


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …