Esteponas bästa

Vännerna María-José Carrillo och Anders Ekman har tillsammans runt 50 års erfarenhet av Estepona specifikt och en livstid av Spanien som helhet. Med olika bakgrund och erfarenhet ser de utvecklingen av staden ur varierande perspektiv kring både för- och nackdelar. Det som förenar dem är dock alltid en önskan om Esteponas bästa.

Estepona
Foto: Estepona turismo.
Maria-José Carrillo och Anders Ekman.
Maria-José Carrillo och Anders Ekman har ett brinnande intresse för kulturen, samhället och människorna i Estepona.

Det här är inga duvungar som samtalar. María-José har bott hela sitt liv på Solkusten, ursprungligen från La Línea men bofast i Estepona de senaste 15-20 åren. Anders har tillbringat större delen av sitt vuxna liv i Spanien, framförallt i Madrid där ett besök i Estepona för ett dussintal år sedan satte djupa spår. Sedan tre år tillbaka är också han bofast med ett brinnande intresse för kulturen, samhället och människorna i Estepona.


– För 11-12 år sedan var detta mer av en by med runt 60 000 invånare totalt som stack ut som en pärla på Solkusten, berättar Anders. Kontrasten mot orter som Benalmádena, Fuengirola och Marbella var enorm och det nya styret, med nuvarande borgmästaren i spetsen, hade just tillträtt.
Idag har antalet bofasta invånare vuxit till dryga 75 000 och en av dem som flyttade hit är som sagt Mariá-José. De flesta ur hennes släkt bor också i Estepona där hon själv under många år drivit en verksamhet inom språkutbildning, framförallt engelska.
Verksamheten är sedan en tid tillbaka såld men hon tar fortfarande en del privata uppdrag med översättningar, privatlektioner och annat.


– För egen del har Esteponas utveckling naturligtvis varit väldigt positiv, säger María-José. Framför allt ökade efterfrågan kring engelska markant med den växande turismen och det lokala näringslivets tillväxt.
Båda konstaterar att den populäre borgmästaren José María García Urbano har utvecklat staden enormt men betonar också att tillväxt inte alltid är lika med utveckling. Även om det naturligtvis inte är en one-man-show har Señor Urbano ett tydligt kall att generera pengar till staden, vilket trots allt är en förutsättning för utveckling. Den ökade byggnationen sätter fart på ekonomin med skatter, avgifter och markförsäljning. Sedan är det alltid en balansgång kring vilken typ av bebyggelse som ska prioriteras; subventionerade bostäder för ungdomar eller restaurangkomplex, till exempel.

Sjukhuset i Estepona

ANDERS Det är otroligt viktigt att ha ett offentligt sjukhus på plats. Det är en avgörande del av infrastrukturen.

Nytt sjukhus

– Ett stort framsteg är stora nya sjukhuset som byggts i samarbete med det regionala styret i Sevilla. Det är otroligt viktigt att ha ett offentligt sjukhus på plats, säger Anders. Det är en avgörande del av infrastrukturen, även om det som brukar få mest uppmärksamhet är alla planteringar och vackra väggmålningar. Det handlar om både bröd och skådespel för befolkningen. Dessvärre stannar lätt analysen av de styrandes insatser vid detta, det rent estetiska planet.

Estepona och turismen

Turismen spelar givetvis en stor roll för Esteponas utveckling, framför allt med tanke på de arbetstillfällen som skapas. Samtidigt finns ett stort mörkertal kring hur många som kommer till staden för kortare eller längre perioder. Estepona har inte någon jättestor hotellkapacitet jämfört med andra orter längs kusten, däremot är privatuthyrningen väldigt omfattande. Det är inte tvåveckorsbesökarna som står för den stora delen, de flesta är långtidsresenärer som hyr eller har köpt sin bostad.


– Oavsett så skapar det ringar på vattnet, en utveckling som borgmästaren aktivt arbetat för, menar María-José. Jag har stöttat honom länge och är stolt över att mitt Estepona kommit att bli en verklig referens på kartan. Estepona är idag en komplett stad med mängder av aktiviteter året runt.
Turismen är positiv men det är som sagt en balansgång mellan vad som ska prioriteras. Det är väldigt vackert med alla promenadstråk och vackra små gränder, men det sker på bekostnad av framkomligheten. Den delen av utvecklingen har inte varit lika god och de som lider av det är de bofasta invånarna vilket också gav utslag i kommunvalet i maj.


– Oavsett var du ligger på en vänster-högerskala så bör ju alltid politikernas huvuduppgift vara att göra livet bättre för de som bor och verkar permanent i samhället, menar Anders. Här kan nog en del känna sig frånåkta under det senaste decenniet.
Båda har en lång relation med Estepona och Spanien, María-José förstås av födsel och ohejdad vana. För Anders del handlar det mycket om de rent mänskliga och sociala aspekterna. Öppenheten och ”easy going”-livet menar han är tydligare än i norra Spanien, allt det fina kring det spanska sättet att leva känns som starkast här i söder. Däremot finns det andra fördelar med andra delar av landet, där exempelvis maten ofta anses som godast i de norra delarna – med en fallande skala ner mot
Andalusien.


– Men visst har vi pärlor här också, exempelvis det fantastiska utbudet av frukt och grönt, säger María-José. Mycket handlar om totalupplevelsen, att sitta i hamnen och se fiskebåtarna samtidigt som du äter färsk fisk är en upplevelse som inte erbjuds överallt.

Maria-José Carrillo och Anders Ekman.

MARIA-JOSÉ Turismen är positiv men det är som sagt en balansgång mellan vad som ska prioriteras. Det är väldigt vackert med alla promenadstråk och vackra små gränder, men det sker på bekostnad av framkomligheten.

María-José och Anders vurmar för de lokala näringsidkarna, oavsett om det rör sig om tapasbarer, fiskhandlare eller grönsaksaffärer. Dessa utgör livsnerven för en levande stad och är en av förutsättningarna för att den inhemska befolkningen både ska känna sig hemma och kunna bo kvar i staden. Att det lokala näringslivet inte trängs undan av internationella stormarknader och franchisekedjor tillsammans med tillväxten – återigen denna balansgång – gör att en del av de som är uppväxta i Estepona har en chans att stanna. Det spanska samhället bygger ju mycket på en geografisk närhet till familjen, där alla ställer upp för varandra. Det handlar inte om att det saknas sociala skyddsnät, dessa är ibland lika bra som i Sverige, men hela strukturen bygger på att föräldrar, barn och barnbarn kan bo kvar och ställa upp. ”Släkten är värst” gäller inte alls här … Skadas den här strukturen, genom att ungdomarna tvingas flytta ut, skulle det ge ganska stora konsekvenser vilket också redan sker och i en allt snabbare fart.

Ingen svensk jämförelse

– Vi jämför inte med Sverige, vilket naturligtvis är de flesta svenskars referensram, säger Anders. Det gör att våra reflektioner är lite annorlunda och kan vara svårt för en svensk att ta till sig.
En annan fara för lokalbefolkningen och framförallt Esteponas mysiga miljö är att många fastigheter, speciellt i gamla stan, köps upp av utlänningar som kanske bara är där ett par veckor om året. Det utarmar stadslivet, släcker ned lokala butiker och pressar upp bostadspriserna till nivåer som esteponaborna inte kommer i närheten av att orka med. Idag styrs köpkraften från London och Stockholm snarare än av lokala förutsättningar.

Atmosfär och köpkraft

– Stämningsaspekten med levande gator får inte underskattas, säger María-José. Vem vill gå igenom en alltmer öde stadskärna där butikerna kämpar för att överleva då lägenheterna står tomma?
På Balearerna vill de till exempel begränsa antalet kvadratmeter som är till uthyrning, där krockar intressen mellan turism och lokalpatriotism.
Samtidigt så är en av grundpelarna i EU fri rörlighet, så det är inte en helt lätt nöt att knäcka. Spaniens 20 största städer har cirka 20% av bostadsarealen till uthyrning, i Estepona är det säkerligen mer.
– Jag hoppas dock att lokalbefolkningens vanor och närvaro fortsatt kommer att dominera i Estepona. Som en gammal romantiker med en stark relation till detta land vill jag ju inte bo i ett slags tivoli med fullständiga rättigheter, men det är en högst personlig åsikt, avslutar Anders med ett leende.

Hamnen

MARIA-JOSÉ Stämningsaspekten med levande gator får inte underskattas. Vem vill gå igenom en alltmer öde stadskärna där butikerna kämpar för att överleva då lägenheterna står tomma?


Mer om att att leva och bo i Spanien:

Bästa platsen…….


Björn Stenvall

Byggnadsingenjör, reseledare, industrijournalist och egenföretagare. Bott på flera ställen i Spanien men upptäckte Estepona 2016 och blev fast. Älskar’t!

Läs också

Fästing

Säsongen för fästingar är i full gång

På grund av en mild vinter, en varm start på våren med tillräcklig nederbörd står …