Spanien vill göra fler regionala språk till EU-språk

Den spanska regeringens avsikt att omvandla katalanska, galiciska och baskiska till officiella EU-språk har redan stött på patrull.

Regionala språk - EU-språk.
Katalonien, Galicien och Baskien.

Det är Sverige som trampar på bromsen, enligt Sveriges EU-minister Jessika Roswall har den svenska regeringen inte bestämt sig. Utan vill utreda eventuella ”rättsliga och ekonomiska konsekvenser av förslaget”, som kräver enhällighet i rådet. ”Det finns många minoritetsspråk som inte är officiella inom EU” säger Sveriges statsminister Ulf Kristensson.

Ur spansk synvinkel kan det spanska förslaget ses som en politisk chansning av den tillförordnade premiärministern Pedro Sánchez för att behålla makten. Genom att med detta förslag blidka sina minoritetspartners i mindre, regionala och ”oavhängiga” partier i Katalonien och Baskien.

Det finns prejudikat

Inkluderandet av regionala språk i EU har genomförts förr. Det senaste var införandet av gaeliska, som blev EU-språk 2007 under namnet iriska. Alla EU-dokument översätts dock inte till gaeliska, utan endast de som är begränsade till vissa ämnen.

Å andra sidan skulle införandet av catala, galego och euskara, som katalanska, galiciska och baskiska kallas på sina respektive språk bli dyrt. För det skulle innebära att man måste översätta fördragen och all dokumentation och lagstiftning som produceras från det förslaget eventuellt antas.

Det finns 24 officiella språk i EU

Det är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

De allra flesta av de 24 officiella språken inom den Europeiska unionen blev automatiskt officiella när de respektive länderna gick med i gemenskapen. Detta är en logisk konsekvens av medlemskapet och inkluderar som de flesta vet både spanska och svenska.

Engelska är fortfarande ett officiellt EU-språk även om Storbritannien inte längre är med i EU. Det är fortfarande ett av EU-institutionernas officiella språk och arbetsspråk så länge det anges som sådant i förordning nr 1. Engelska är också ett av Irlands och Maltas officiella språk.

EU-flaggor

Regionala språk och minoritetsspråk

Utöver de officiella EU-språken finns det över 60 regionala språk och minoritetsspråk om talas regelbundet av ungefär 40–50 miljoner människor inom unionen. Av dessa språk intar de spanska regionala språken katalanska, baskiska och galiciska en särställning. Eftersom de i viss utsträckning, kan användas vid kontakt med EU. Det gäller då: Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén och Europeiska ombudsmannen.

Relaterat till EU:

67 miljoner euro till Spanien för ny infrastruktur.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Lokalpolisen i Málaga.

Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar

Málaga har börjat med radarkontroller av elsparkcyklarnas framfart i staden, de första böterna på 200 …