Födslarna i Spanien minskar kraftigt

Spanien har registrerat sitt lägsta födelsetal i historien, med färre än 300.000 barn födda under de första elva månaderna 2023.

En av få födslar i Spanien.
Det behövs fler av dessa.

Färsk och häpnadsväckande statistik.

Det föddes bara 294.854 barn i Spanien från januari till november 2023, vilket är en kraftig minskning. Denna siffra är 6.504 lägre än samma period föregående år. Detta är en historisk låg nivå sedan den spanska nationella statistikbyrån (INE) började sina registreringar.

Den nedåtgående trenden är ännu tydligare jämfört med 2017 års siffra på 359.424. Uppgifterna signalerar en oroande förändring, eftersom det är första gången som årliga födslar har sjunkit under 300.000 under de första elva månaderna.

Förstföderskorna blir äldre.

En annan betydande förändring är den stigande åldern för nyblivna mammor. INE-data från november 2023 visar en intressant vändning. Siffrorna visar att det var fler födslar till mödrar över 40 år (2.934 födslar) än till de under 25 år (2.446 födslar).

I november skedde 27.507 födslar, 804 färre än under samma månad 2022. Det har gått över två år sedan Spanien översteg 30.000 födslar på en månad, en situation som senast sågs i oktober 2021.

Färre personer dör.

Dödssiffran 2023 låg på 433.533, den lägsta sedan 2019 och 26.945 färre än 2022. Denna nedgång i dödsfall efter de svåra pandemiåren, tyder på en gradvis återgång till pre-pandemisk normalitet. Den lägre dödligheten i kombination med invandring gör att Spanien trots lägre födelsetal fortfarande har en befolkningsökning.

Faktorerna bakom det fallande antalet födslar.

Pepe Alvarez

Enligt expertisen så är det främst ekonomiska faktorer som spelar en avgörande roll i denna demografiska förändring. Idag lyfte fackföreningen UGT:s generalsekreterare Pepe Alvarez fram de betydande inkomstskillnaderna i Spanien.

Han betonade vikten av att upprätthålla viktiga ekonomiska system. Han lyfte fram att inkomstfördelningen i Spanien är mycket ojämlik. Samt hur viktigt det är att kunna upprätthålla en anständig minimilön.

Det europeiska perspektivet.

De fallande födelsetalen är inte exklusivt för Spanien utan grannländerna upplever liknande trender. Frankrike rapporterade till exempel sin lägsta födelsetal sedan 1946, med endast 678.000 födslar 2023. Det motsvarar en minskning med 6,6 procent från föregående år.

I de nordiska länderna har det skett en märkbar ökning på vissa områden. Data från Eurostat indikerar dock en nedgång i fertilitetstalen, där Danmark upplever en minskning med 2 procent. Sverige ser en minskning med 12 procent och Finland står inför en betydande minskning med 20 procent.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …