Försäkringar som täcker alla transportmedel

Trafikolyckorna med elskotrar eller andra mobilitetsfordon ökar stadigt och nu har försäkringsbolagen tagit fram anpassade försäkringar.

Försäkringar som täcker alla transportmedel inklusive elskotrar.
Försäkringar är viktigt för alla i trafiken.

Det uppskattas att mer än 4 % av olyckorna med offer beror på en skoter. Den här typen av PMV (Personal Mobility Vehicle) som används av ungdomar blir allt mer populär, men dess spridning gör också att de börjar bli en del av trafikolycksstatistiken.

Enligt Professional Association of Training Companies in Logistics, Transport and Road Safety ”börjar det bli oroande att 2 % av de dödade i en trafikolycka i Spanien i städerna var skoterförare. Till vilket måste läggas de 4 % av förarna som var allvarligt skadade eller i behov av sjukhusvård och dessutom drygt 2.000 lindrigt skadade skoterförare. Profilen för offret för en skoterförare i stadsmiljö är en man mellan 21 och 34 år. Medan de kvinnliga offren främst var mellan 18 och 29 år gamla.

33,7 % av skotrarna eller andra personliga mobilitetsfordon som var inblandade i en olycka med skadad person begick någon trafiköverträdelse. Det vanligaste är att färdas på förbjudna platser eller mot tillåten körriktning.

Olycka med elektrisk skoter.
Ett inte alltför ovanligt scenario.

Försäkringar är viktigt även för dessa trafikanter

Oavsett dessa siffror anpassar sig försäkringsbolagen också till de nya mobilitetsparadigmen, med policyer som flexibelt anpassar sig till personen. Detta oavsett vilket färdmedel eller transportmedel som används.

Verti, MAPFRE-koncernens digitala försäkringsgivare, har lanserat en ny försäkring som täcker personlig rörlighet, oavsett vilket transportmedel som används. Det är en försäkring som följer personen i den dagliga rörligheten och säkerställer dennes sinnesfrid hela tiden.

Specifikt har den tre olika varianter: 1, för kollektivtrafik, taxi och transportfordon med förare (VTC). 2, för tillfällig användning av delade fordon (bildelning, motorcykeldelning, cykeldelning och hyrskotrar) och 3, för ägda elskotrar.

På så sätt kan kunden välja vad som är mest intressant utifrån kundens specifika behov och den dagliga rörligheten. Dessutom kan betalningen av försäkringen göras på månads-, kvartals-, halvårs- eller årsbasis, så att kunderna kan fördela sina utgifter och hantera sina försäkringar med större flexibilitet.

Alla varianter i den nya Verti mobilitetsförsäkringen är kopplade till personen och inte till fordonet. Den täcker de incidenter som kunden kan stöta på i de olika transportmedel som de använder dagligen.

Bland de täckningar som ingår är civilrättsligt ansvar, rättsskydd, böter, personliga olyckor, ersättning för total förlust av egendom VMP, kompletterande transporter och medicinsk vägledning.

”Den här försäkringen är en del av smartmoving-konceptet, ”intelligent rörlighet”, som passar i städerna genom att införa en ny försäkringsmodell. Som är smidig, effektiv och mindre beroende av ett specifikt transportmedel”, säger Juan Pablo Galán, VD för Verti.

Redaktionens anmärkning

Prisexempel på försäkring

Jag gick in på försäkringsbolagets hemsida och kontrollerade vad en försäkring skulle kosta för mig om jag skulle försäkra mig som elskoterförare. Det fanns två varianter med olika täckningsgrad med priserna 6,50 € – 9,27 € per månad. Om jag dessutom lade till täckning för kollektivtrafik, taxi och VTC, samt delade fordon steg premien till 10,30 per månad. Det finns givetvis fler försäkringsbolag som har motsvarande försäkringar, detta är bara ett exempel.

Relaterad artikel

Köra elskoter kan ge dryga böter.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …