Golfsäsongen är här! Ge den en ny och ännu bättre början

September, hösten är här och det innebär återvändandets tid för de flesta av skandinaverna här i Spanien. För många innebär det också en ny fortsättning av golfsäsongen. Det är ju här, på kustens alla vackra golfbanor, som det erbjuds både tid, väder och fantastiska möjligheter att fortsätta njuta av denna fina sport och motionsform som golf kan vara. 

Golf på golfbana under golfsäsongen.
Foto: Shutterstock.

Början på säsongen brukar innebära entusiasm och goda föresatser, vilket i sin tur innebär att tid avsätts för träning i olika former. De allra flesta satsar det mesta av sin träning på att förbättra det rent fysiska runt golfen. Man tränar, många gånger idogt, för att förbättra teknik, styrka och kondition.
Golf är naturligtvis en fysisk sport. Golf spelas i den fysiska verkligheten och om du inte tar tag i klubban med dina händer och börjar att röra på kropp och golfklubba på rätt sätt, så kommer ingenting att hända.
Däremot är det också helt klart att kroppen inte kommer att göra någonting – och i varje fall inte rätt saker – om den inte först får veta vad du vill och förväntar dig att den ska göra. 

Innan du kan slå ett enda golfslag, om så bara en enkel halvmetersputt, så måste slaget allra först existera i form av en avsikt och en förväntan skapad under ett aktivt tankearbete. Kvalitén på ditt tankearbete kan därför få stor betydelse för hur slaget kommer att se ut. Av den anledningen så kan du inte bortse från betydelsen av dina mentala färdigheter, när du avsätter tid för att förbättra ditt golfspel.

 Kvalitén på ditt tankearbete kan därför få stor betydelse för hur slaget kommer att se ut. 

Mental träning

Mental träning är en viktig och ofta förbisedd träningsform för den som vill förbättra sitt golfspel. 
Dina mentala förmågor är precis som dina fysiska fullt träningsbara och därför också möjliga att förbättra.
Mental träning för att förbättra ditt golfspel innebär att du medvetet och aktivt arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra dina mentala färdigheter och strategier för att kunna prestera ännu bättre på golfbanan. 


Här ska du få ett par enkla tips om vad du kan börja din mentala träning med och HUR du kan göra den delen av din träning enkel men ändå effektiv.

Golfspelare
Foto: Shutterstock.

TIPSETT!

Ta hand om de störande muskulära spänningar som kan  uppstå av rädsla och nervositet.

Alla golfspelare har upplevt hur rädsla och nervositet kan störa det finstämda muskelarbete som krävs under hanterandet av golfklubba och boll. T.ex. vid en avgörande enmeters putt eller vid ett utslag när publiken väntar under andäktig tystnad med all uppmärksamhet riktad mot just dig och dina förehavanden…

Rädsla och nervositet skapar spänningar i kroppen och ibland kan dessa spänningar bli så omfattande att kroppen inte ”lyder” dig och dina förväntningar. 
Att utveckla och träna på en teknik för att snabbt sänka spänningen i musklerna kan därför vara väl investerad tid.

Ett naturligt sätt att få kroppen att slappna av, är att ta ett riktigt djupt andetag, hålla andan under några sekunder och sedan bara släppa ut luften under en lång utandning. Att träna på det här, gör du bäst hemma i favoritfåtöljen. 

Gör så här!

• Sätt dig bekvämt tillrätta.

• Andas in riktigt djupt och håll sedan andan under låt säga 5 sekunder. Känn spänningen i kroppen.

• Låt sedan luften bara strömma ut ur lungorna. Känn hur kroppen slappnar av, blir tyngre och liksom sjunker ihop.

• Upprepa 10 gånger och känn hur avslappningen ökar för varje utandning.

När du sedan står inför den avgörande putten ute på golfbanan eller inför det där nervpirrande utslaget, så kommer du att, efter att ha tränat på det här under en tid, upptäcka hur du snabbt kan sänka dina spänningsnivåer till en gynnsam nivå bara genom att ta ett likadant djupt andetag precis innan du slår slaget…

Golfboll på golfbana.
Foto: Shutterstock.

TIPSTVÅ!

Träning för att förbättra din koncentrationsförmåga.

Din koncentrationsförmåga avgörs av två saker. Dels handlar det om att kunna ignorera distraktioner som störande ljud och andra händelser i din närhet, OCH, inte minst, ovidkommande och störande tankar. Dels handlar koncentrationsförmågan om att kunna bibehålla uppmärksamheten på det som är viktigt. 
Din koncentrationsförmåga är träningsbar. Här ska du få ett väl beprövat tips på en enkel övning. Denna övning bygger på en enkel meditationsteknik.

Gör så här!

• Sätt dig bekvämt tillrätta i bästa fåtöljen hemma. Ta några djupa andetag på det vis som du fick lära dig i det första tipset.

• Fäst blicken på ett enkelt föremål framför dig. Försök hålla kvar ditt fokus så länge du förmår.

• När du märker att du börjar på att tappa fokus och blicken släpper föremålet – avbryt och ta ett djupt andetag.

• Återför sedan din uppmärksamhet på föremålet och håll kvar.

• Upprepa, i början kanske under 5 minuter men allteftersom du känner att du orkar, så öka tiden progressivt. Slutmålet är att du ska orka fortsätta övningen under 20 minuter.

Denna övning kan du även genomföra med slutna ögon. Byt då ut föremålet till en tänkt enkel bild eller inre film av någon enkel händelse. Du skulle t.ex. kunna föreställa dig hur det ser ut och hörs när golfbollen rullar i hål…
Övningen genomför du sedan på samma sätt – ett djupt andetag och sedan fokus på din inre bild.
Båda dessa övningar är just TRÄNINGSÖVNINGAR. Räkna därför inte med att de ska fungera till 100% de första gångerna som du försöker. Som med all träning så kommer övning att så småningom att ge dig en allt bättre färdighet.


Mer relaterat till golf:

Hur populärt är golf egentligen.


Björn Solum

Björn Solum är sedan 36 år verksam inom fysioterapi, hälsovård och mental träning här på Costa del Sol.

Läs också

Fästing

Säsongen för fästingar är i full gång

På grund av en mild vinter, en varm start på våren med tillräcklig nederbörd står …