Höstens vaccinationskampanj startar i oktober

Influensavaccinet kommer för första gången att erbjudas alla barn mellan sex månaders ålder och fem år, vaccin mot Covid ges till riskgrupper.

Vaccination
Influensa- och Covidvaccin samtidigt.

Förra året gavs influensavaccin till den åldersgruppen bara i Andalusien, Galicien och Murcia, där de fick en täckning på 50%. Ett försök som slog mycket väl ut och i år siktar de på en genomsnittlig täckningsgrad på 55 – 60 % över hela Spanien.

Barn mellan 6 månader och 23 månaders ålder får en intramuskulär injektion och de mellan två och fem år får det i form av en intranasal dos (nässpray). Vaccinationerna för barn görs för att skydda barnen. Men också för att de huvudsakliga smittämnena finns i skolor och på dagis och därifrån sprids det till övriga familjemedlemmar.

Medvetenheten om riskerna med influensa behöver öka.

Experterna har konstaterat att ”det har krävts mycket” för att befolkningen ska bli medveten om att influensan inte är ”en banal sjukdom”. Samt att ”den är inte fri från komplikationer”, särskilt bland de yngsta. Den drabbar mellan 20 och 40 % av barnen och 5 % av fallen slutar med sjukhusvistelse (av dessa inläggningar motsvarar två tredjedelar barn utan bakomliggande sjukdomar).

Vaccination av barn

Amós García Rojas är medlem av WHO: s permanenta grupp för Europa och hedersmedlem i den spanska föreningen för vaccinologi (AEV). Han anser det lägligt att administrera influensavaccinet till barnen och har angett att i de länder där friska barn vaccineras, observeras ”en markant minskning” av influensafall hos vuxna.

Vaccination mot Covid

Vaccinationskampanjen mot Covid inleds samtidigt med influensakampanjen och den inriktar sig på riskgrupper.

De som räknas som riskgrupper är framförallt alla över 60 år även om det räknas som extra viktigt för de som är över 80. Dessutom rekommenderas det för alla institutionaliserade personer (i bostäder, handikappcenter, fängelser…). Samt hälso- och socialvårdsarbetare, såväl som viktiga offentliga tjänster (polis, brandmän…).

Bland resten av befolkningen indikerar Folkhälsokommissionen en ny dos av covid-vaccinet för gravida kvinnor och de som lider av vissa sjukdomar. Bland annat: diabetes, sjuklig fetma, kroniska hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar med flera. För resten av befolkningen rekommenderas inte vaccinet, men de som vill kan få det frivilligt.

Starten för vaccinationerna i olika grupper varierar.

Dessutom varierar de mellan de olika regionerna, här kommer några förskjutna öppningsdatum för Andalusien:

  • Från och med den 3 oktober 2022: personer på äldreboenden och handikappcentrum. Personer över 80 år. hälso- och socialvårdspersonal.
  • Från och med 17 oktober: 65-79 år; 6-59 månader, personer mellan 60 och 64 år med kroniska sjukdomar. Anhöriga i hemmet och professionella vårdgivare samt gravida.
  • Från och med den 24 oktober: andra yrkesgrupper (säkerhetsstyrkor, jordbruk, kriminalvårdsanstalter…). Personer 60 till 64 som inte ingår i andra grupper.
  • Från och med 28 november: Hushållspartner till personer över 65 år, kroniskt sjuka och gravida.

Komplett information för Andalusien: https://www.andavac.es/campanas/gripe/.

Grupper och typ av vaccin i Andalusien:

Vaccination mot influensa och covid.

Fler artiklar relaterade till hälsa: Arkiv – hälsa.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …