Kackerlackan – ett vinnande koncept

De flesta avskyr kackerlackor, tycker att de är äckliga och farliga. Men samtidigt finns det de som tycker att de är trevliga husdjur. 

kackerlackor
Kackerlackor Foto: Shutterstock.

Man kan fråga sig varför bilden av kackerlackor är så olik. Svaret finns i att det finns så otroligt många olika sorter av dem. Det finns cirka 4 600 olika arter! Endast ett 30-tal av dessa är förknippade med mänskliga livsmiljöer.

Kackerlackornas vetenskapliga namn är Blattaria, men synonymerna Blattodea och Blattoptera används också. Ett trettiotal arter av kackerlackor är associerade med människor, dessa är atypiska för de tusentals andra arterna. De livnär sig på mat/matrester efter oss och våra husdjur och kan lämna efter sig en illaluktande doft. De kan passivt transportera patogena mikrober t ex bakterier och virus, på sina kroppsytor. Särskilt i miljöer som sjukhus. 

Kackerlackor är även kopplade till allergireaktioner och astma hos människor. Vissa arter av kackerlackor kan leva i upp till en månad utan mat, så bara för att inga kackerlackor syns i ett hem betyder det inte att de inte finns där. 

En bärnsten med en 40-50 miljoner år gammal kackerlacka. Foto: Anders L. Damgaard, CC.

I Sverige finns 2 arter som man kan hitta inomhus. De är den tyska kackerlackan (Blattella germanica), och den brunbandade kackerlackan (Supella longipalpa). De fyra vanligaste arterna av kackerlackor i Spanien är den tyska kackerlackan, den orientaliska kackerlackan (Blatta orien-
talis
), den amerikanska kackerlackan (Periplaneta Americana) och den brunbandade kackerlackan.

Uråldrig insekt

Kackerlackan tillhör en uråldrig grupp av insekter som har sitt ursprung under karbonperioden. Kackerlacksliknande fossiler som har hittats är cirka 320 miljoner år gamla. Kackerlackor
är något generaliserade insekter som saknar speciella anpassningar som t ex sugande mundelar hos bladlöss. De har tuggande mundelar och är förmodligen bland de mest primitiva av levande Neopteran-insekter. De är vanliga och tåliga insekter som klarar ett brett spektrum av klimat, från arktisk kyla till tropisk värme.Tropiska kackerlackor är ofta mycket större än tempererade arter.

Livsmiljö 

Kackerlackor finns i många olika livsmiljöer. Många lever bland nedfallna löv, bland stjälkar i tät vegetation, i ruttnande trä, i hål i stubbar, i håligheter under bark, under stockhögar och bland skräp. Vissa lever i torra områden och har utvecklat mekanismer för att överleva utan tillgång till vattenkällor. Andra är vattenlevande, lever nära vattenytan och dyker för att söka föda. De flesta av dessa andas genom att genomtränga vattenytan med spetsen av buken som fungerar som en snorkel. Men vissa bär en luftbubbla under sin bröstkorg när de dyker under vatten. Några arter lever bland trädkronorna där de kan vara en av huvudtyperna av ryggradslösa djur som finns. Här kan de gömma sig under dagen i springor, bland döda löv, i fågel- och insektsbon. 

Vi människor har oavsiktligt spridit dessa insekter över stora delar av världen. Med resultatet att vissa kan uppträda i stora mängder där vi absolut inte vill ha dem. Som magasin, bagerier, kök och bostäder, där de förorsakar skada och obehag. Detta stämmer dock bara för ett fåtal arter. De flesta gör nytta i ekosystemet som nedbrytare och kan väl kallas för renhållningsarbetare.

Kackerlackor är i allmänhet allätare. Till exempel den amerikanska kackerlackan (Periplaneta americana) livnär sig på en mängd olika livsmedel inklusive bröd, frukt, läder, stärkelse i bokbindningar, papper, lim, hudflagor, hår, döda insekter och smutsiga kläder. 

De fyra vanligaste arterna i Spanien

Kackerlackor

   Men allt som sägs om dem är trots allt inte sant.

Sant och falskt om kackerlackor

Det är ingen hemlighet att kackerlackor är bland de mest ökända insekterna på planeten. Ganska logiskt, med tanke på att de vanligtvis är relaterade till smuts och bristande hygien, vilket gör dem till en idealisk vektor för spridning av sjukdomar. Sett ur ett annat perspektiv är kackerlackor makalösa varelser ur evolutionär synvinkel. De har ju lyckats anpassa sig till alla möjliga miljöer. Men allt som sägs om dem är trots allt inte sant.

De reagerar mycket snabbare än människor

En av anledningarna till att kackerlackor har funnits i så många miljoner år är deras förmåga att fly från minsta fara, något de uppnår tack vare sin förmåga att upptäcka fara. Neurologen Christopher Comer vid University of Illinois i Chicago är expert på beteendet hos dessa djur. Han upptäckte att de har en reaktionstid på mellan 12 och 50 millisekunder vid minsta kontakt. Vi människor behöver cirka 200 för att reagera. På en sekund kan de springa 50 gånger sin kroppslängd.

De andas genom buken

Kackerlackor har ett hjärta, tjocktarm och matstrupe, men ingen näsa eller lungor. Liksom andra insekter andas de genom ett system av kanaler som öppnar sig utåt genom organ som kallas spirakler. De finns över hela kroppen, förutom på huvudet. Med andra ord, kackerlackor kan andas genom buken.

De kan överleva veckor utan huvud

En av de vanligaste påståendena i folktron är att kackerlackor kan överleva utan huvud. Även om det är svårt att tro på så är det faktiskt sant. Dessa insekter dör snabbare av hunger eller törst än av att bli halshuggna. 

Men de kan inte överleva en kärnvapenattack

Kackerlackor har en överraskande förmåga att anpassa sig.  De är mycket flexibla och snabba och kan anpassa sig till praktiskt taget alla miljöer. De kan överleva mer än en månad utan mat och mer än en vecka utan vatten, även om de förlorar huvudet. Den tyska kackerlackan (Blattella germanica), har utvecklats till att bara leva i mänskliga miljöer och har lyckats anpassa sig till oss, trots våra försök att utrota den.

Med dessa förmågor är det en vanlig tro att dessa insekter är kapabla att överleva en kärnvapenattack. Detta är en av de mest utbredda vetenskapliga myterna, men det är inte sant!  Det är sant att kitinskelettet ger kackerlackor extra skydd mot alla möjliga obehag. Det har till exempel gjorts studier som visar att de kan överleva en kraft på 18G, tio gånger mer än jordens gravitationskraft. I ett experiment som gjordes för flera år sedan visade det sig att dessa insekter tål en stråldos 10 gånger högre än vad som skulle vara dödligt för en människa… men det betyder inte att de kommer att överleva en 16 kilotons bomb.

Kackerlacka
Kackerlacka Foto: Shutterstock

Är kackerlackor farliga? 

Det korta svaret är nej, det är de inte. I toppen av de dödligaste djuren på vår planet finns myggan. Myggan överför sjukdomar till hundratals miljoner människor varje år. Och den orsakar uppåt 1 miljon dödsfall per år. Därefter kommer vi själva. Vi ska inte heller glömma flugan och då inte bara tse-tse-flugan utan även våra vanligaste husflugor som sprider alla möjliga bakterier.
Både flugor och myggor landar på oss. Flugor kan bitas och myggorna sticker oss. Kackerlackorna däremot håller sig på avstånd från oss, de varken bits eller sticks.

Kuriosa

Det finns kackerlacksodlingar i Kina. De används i traditionell kinesisk medicin, för bl a gastroenteritis och magsår. Världens största kackerlacka (Gromphadorhina portentosa) är 5 till 8 cm lång och den kan väsa. Den kommer från Madagaskar och en del tycker om att ha den som husdjur.
Kackerlackor tycker bland annat inte om doften av vitlök, lagerblad och kattmynta.


Anja Erixon

Bosatt i Spanien sedan sommaren 2001. Arbetar med försäljning och tycker om djur och natur. Uppskattar en god hemlagad middag med ett glas rött till.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …