Låt dina passioner bli ditt livselixir

Att leva ett passionerat liv är att leva med en gnista, en inre glöd som driver dig framåt och ger dig en känsla av syfte, meningsfullhet, tillfredsställelse och lust. 

Passionerad kvinna
Foto: Shutterstock.

Att leva passionerat, handlar främst om att följa dina alldeles egna drömmar, talanger och intressen och att ägna dig åt det som verkligen gör dig glad och fyller dig med tillfredsställelse. Att ge akt på dina alldeles egna drömmar om hur du vill att ditt liv ska se ut, kommer helt enkelt att ge ditt liv en innebörd som du naturligtvis kommer att ha nöje av.
Men det kommer också att medföra betydande hälsofördelar. Att ge akt på dina sanna passioner kan få en omedelbar positiv effekt på din livskvalitet. När du ägnar tid åt det du älskar och brinner för, känner du dig ofelbart mer levande och engagerad. Det kommer att ge dig en känsla av mening och tillfredsställelse som inte kan uppnås genom att bara ägna sig åt rutinmässiga och ofta tråkiga sysslor. Genom att följa dina passioner och drömmar kan du därför skapa en mer meningsfull tillvaro och uppleva en djupare känsla av lycka, hälsa och lust. 

EN ÖKAD MOTIVATION OCH ENERGI

Passionerade musiker
Foto: Shutterstock.

När du ägnar dig åt dina passioner blir du helt enkelt mer benägen att vara motiverad och energisk. Att följa dina drömmar kommer att ge dig en anledning att vakna upp varje morgon med entusiasm och glädje. Du kommer att känna dig inspirerad att ta tag i och övervinna de hinder du möter längs vägen. Det eftersom du blir mer engagerad i det du gör. 
Din ökade motivation och energi kan hjälpa dig att prestera bättre och verkligen uppnå dina mål, oavsett om målen är rent personliga eller professionella.

Genom att följa dina passioner får du en ökad personlig självkännedom och utveckling. Du kommer att söka efter nya erfarenheter, möjligheter och utmaningar som hjälper dig att lära dig mer om dig själv och dina styrkor.  Du kommer att ta dig an dina begränsningar med en större tro på dig själv och därför också lära dig att övervinna dem. 

Att leva passionerat innebär att du inte tvekar inför nya utmaningar och istället, med glädje, strävar efter att växa och utvecklas. Denna process av personlig tillväxt och självkännedom är ovärderlig och kan bidra till att forma dig till en än bättre och mer autentisk version av dig själv.

BLI EN INSPIRATIONSKÄLLA FÖR ANDRA

Samtal om passioner
Foto: Shutterstock.

Att leva sitt liv passionerat kan också inspirera och påverka andra människor positivt. När du följer dina drömmar och visar mod att leva ut din passion, blir du en förebild för dem som kanske tvekar att göra detsamma. Genom att du visar att det faktiskt är möjligt att följa sina passioner och uppfylla även de allra vildaste drömmarna, så kommer du att inspirera andra att göra detsamma och på så vis skapa en kedjereaktion av positiv förändring bland dina medmänniskor och i samhället som du lever i.

MINSKAD STRESS OCH ÖKAD BALANS

Passion i arbetet
Foto: Shutterstock.

Att leva passionerat kan hjälpa dig att minska de negativa reaktionerna på den stress som du utsätts för och på så vis uppnå en bättre hälsa, harmoni och balans i livet.
När du ägnar tid åt det du älskar, ger du dig själv en möjlighet att släppa taget om bekymren. Du blir mer närvarande i nuet och kan uppleva en känsla av flyt, där tiden, den som ibland tycks så begränsad, fylls med glädje, lust och tillfredsställelse. 
Denna balans mellan strävanden och passion kan hjälpa dig att hantera stress på ett bättre sätt och därför skapa en mer harmonisk tillvaro.

BLOMSTRA OCH UPPNÅ FULL POTENTIAL

Man
Foto: Shutterstock.

Att leva ditt liv mer passionerat kommer onekligen att ge dig möjligheter att äntligen blomstra och uppnå din fulla potential. Det kommer att ge dig en känsla av äkthet och tillfredsställelse som inte kan uppnås genom att bara följa samhällets förväntningar eller bara upprätthålla tråkiga rutiner. 
Genom att följa dina drömmar och sanna intressen kan du förbättra din livskvalitet, få en ännu bättre hälsa, öka din motivation och energi, utveckla din personliga tillväxt och inspirera andra. 

Så, varför tveka..? 

Lev ditt liv mer styrt av dina egna drömmar, passioner och intressen – det kommer att bli en lönsam investering i din egen lycka, hälsa och välbefinnande.


Golf kan också vara en passion.

Golfsäsongen är här! Ge den en ny och ännu bättre början.


Björn Solum

Björn Solum är sedan 36 år verksam inom fysioterapi, hälsovård och mental träning här på Costa del Sol.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …