Luftkonditionering och värmesystem har minskat dödligheten

Användningen av luftkonditionering i Spanien har minskat dödligheten på grund av höga temperaturer med en tredjedel.

Luftkonditionering
Aggregat som minskar dödligheten.

Luftkonditionering och värmesystemen har bidragit avsevärt till att minska dödligheten kopplad till extrema temperaturer i Spanien. Detta enligt en undersökning ledd av Barcelona Institute för Global Health (ISGlobal). Resultaten, publicerade i Environment International, ger värdefulla insikter för att utforma policyer för att anpassa sig till det ändrade klimatet.

Stigande temperaturer men lägre dödlighet.

Spanien, liksom många delar av världen, har upplevt stigande temperaturer under de senaste decennierna. Med den genomsnittliga årliga medeltemperaturen ökande med en snitthastighet på 0,36°C per decennium. Uppvärmningstrenden är ännu mer uttalad under sommarmånaderna (0,40°C per decennium). Överraskande nog har denna temperaturökning sammanfallit med en progressiv minskning av dödligheten i samband med värme. Dessutom har förkylningsrelaterad dödlighet också minskat.

”Att förstå de faktorer som minskar känsligheten för extrema temperaturer är avgörande för att informera om att anpassa politik för hälsa. Och dessutom för att bekämpa de negativa effekterna av klimatförändringar”. Säger undersökningens ledare, Hicham Achebak, forskare vid ISGlobal och Inserm (Frankrike). Han är också innehavare av ett Marie Sklodowska-Curie postdoktoralt stipendium från Europeiska kommissionen.

Effektiva anpassningar av samhället.

I denna studie analyserade Achebak hans kollegor de demografiska och socioekonomiska faktorerna bakom den observerade minskningen av värme- och kyla-relaterad dödlighet trots stigande temperaturer. De fann att ökningen av prevalensen för luftkonditionering (AC) i Spanien var associerad med en minskning av värmerelaterad dödlighet. Medan ökningen av uppvärmningsprevalensen förknippas med en minskning av förkylningsrelaterad dödlighet.

Särskilt befanns AC vara ansvarig för cirka 28,6 % av minskningen av dödsfall på grund av värme och 31,5 % av minskningen av dödsfall på grund av extrem värme mellan slutet av 1980-talet och början av 2010-talet. Värmesystem bidrog avsevärt och svarade för cirka 38,3 % av minskningen av köldrelaterade dödsfall och en avsevärd minskning med 50,8 % av dödsfall relaterade till extrem kyla under samma period.

Minskningen av dödligheten på grund av kyla skulle ha varit större om det inte hade skett en demografisk förskjutning mot en högre andel personer över 65 år. Då dessa är mer känsliga för kalla temperaturer.

Författarna drar slutsatsen att minskningen av värmerelaterad dödlighet till stor del är resultatet av landets socioekonomiska utveckling under studieperioden snarare än specifika ingrepp som varningssystem för värmeböljor.

Luftkonditionering och dödligheten.

Data från fyra decennier.

För den statistiska analysen samlade forskargruppen in data om daglig dödlighet (alla orsaker) och väder (temperatur och relativ fuktighet) för 48 provinser på det spanska fastlandet och på Balearerna. Mellan januari 1980 och december 2018.

Dessa data kopplades sedan till 14 kontextindikatorer (demografiska och socioekonomiska variabler som bostäder, inkomst och utbildning) för dessa populationer under samma period.

Konsekvenser för klimatanpassning.

Resultaten av undersökningen utökar tidigare kunskap om värmerelaterad dödlighet i Spanien. Samt understryker vikten av luftkonditionering och uppvärmning som effektivt anpassade åtgärder för att mildra effekterna av värme och kyla.

”Men vi observerade stora skillnader i närvaron av AC mellan provinserna. AC är fortfarande oöverkomligt för många spanska hushåll,” säger Achebak.

Författarna påpekar också att den utbredda användningen av AC ytterligare kan bidra till den globala uppvärmningen beroende på källan till elproduktion. Varför andra kylningsstrategier, som att utöka gröna och blå utrymmen i städer, också behövs.

”Våra resultat har viktiga konsekvenser för utvecklingen av anpassningsstrategier till klimatförändringar. De informerar också om framtida prognoser om klimatförändringarnas inverkan på människors hälsa,” avslutar Joan Ballester, ISGlobal forskare och studiekoordinator.

Artiklar relaterade till höga temperaturer.

Värmeslag, symptom och åtgärder.
Mat och dryck vid värmeböljor.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …