Mercadona växer snabbt i Spanien

Mercadona har en kraftig tillväxt i Spanien medan resten av livsmedelssektorn stagnerar, de ökar både försäljningsvolymen och marknadsandelen.

Mercadona butik

I september växte Mercadonas försäljningsvolym med 4 % medan sektorn som helhet minskade med 0,2 %. Bolagets marknadsandel nådde 27%, vilket är mer än Carrefour, Lidl, Eroski, Dia och Consum tillsammans.

Drivkrafter för tillväxt

Detaljhandelsgruppens tillväxt drivs av ett antal faktorer, bland annat ökade utgifter för spanjorer och turister samt sänkta priser på cirka 500 produkter. Företaget gynnas också av att många konsumenter väljer att laga mat och äta hemma oftare på grund av pressad ekonomi.

Trots volymfallet växte distributionssektorn i Spanien med 11,7 % i värde under de första nio månaderna 2023. Detta innebär att Mercadonas intäktstillväxt kommer att bli ännu större.

Mercadonas nettoförsäljningsvolym ökade med 11 % på årsbasis till 28,5 miljarder euro 2022, och företaget förväntas slå det omsättningsrekordet i år. År 2022 genererade företaget en nettovinst på 718 miljoner euro, 5 % mer än föregående år. Detta gav bolaget en lönsamhet på 2,5 %, en av de lägsta i dess historia och den förväntas förbli låg inom en förutsebar framtid.

Utmaningar för branschen

Resten av den spanska livsmedelssektorn står inför ett antal utmaningar. Inklusive hög inflation, ökad konkurrens från Mercadona och ett förändrat konsumentbeteende. Den spanska sammanslutningen av stormarknadskedjor (AECOC) förutspår att försäljningsvolymen inom sektorn kommer att förbli oförändrad. Eller i värsta fall med svagt negativ volym nästa år. För att konkurrera med Mercadona erbjuder flera andra livsmedelskedjor utökade kampanjer och rabatter.

Mercadona i Portugal

Mercadona i Portugal

I grannlandet Portugal förväntar sig den Valencia-baserade butikskedjan att avsluta året med stark försäljning och möjligen nollresultat. Vilket blir en förbättring jämfört med förra årets förluster på 50 miljoner euro.

Försäljningen i Portugal uppgick till 737 miljoner euro 2022, en ökning med 77,6 % från föregående år. Mercadona fortsätter att utöka sin närvaro i Portugal med lanseringen av en ny butik i Torres Vedras förra veckan. Den nya butiken ansluter sig till de 46 redan befintliga butikerna, inklusive fyra i Lissabon.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …