Naturreservatet Doñana får skydd mot uttorkning

Myndigheter i Spanien undertecknade i måndags ett avtal om att investera 1,4 miljarder euro för att stoppa uttorkning av våtmarkerna.

Doñana
Doñana.

Ministern för ekologisk övergång Teresa Ribera sa att planen syftade till att uppmuntra bönder att sluta odla grödor som är starkt beroende av grundvatten. De underjordiska akvifererna har överexploaterats under de senaste åren, vilket skadat en av Europas största våtmarker.

Teresa Ribera

”Det här är ett avtal med vilket vi sätter stopp för trycket på en naturskatt som det finns få av i världen,” sa Ribera.

Andalusiens regionpresident Juan Moreno sa att bönder kommer att få ekonomiska incitament att sluta odla och återbeskoga mark i och runt omkring 14 städer nära Doñana. Han sa att bönder som vill fortsätta odla kommer att få mindre pengar men måste gå över till mindre vattenkrävande grödor ekologiskt odlat.

Juan Moreno

Som en del av avtalet kommer Andalusien att avbryta tidigare tillkännagivna planer på att utöka bevattningen nära Doñana. Ett beslut som UNESCO, centralregeringen och ekologer kritiserade för att sätta mer press på grundvattentillgångarna.

Fåglar i Doñana.

Doñana, som finns med på UNESCO:s världsarvslista och biosfärreservat, är en övervintringsplats för en halv miljon sjöfåglar. Våtmarkerna är också en mellanstation för miljontals fler fåglar som migrerar från Afrika till norra Europa.

Ekologer som arbetar i och nära parken har länge varnat för att dess ekosystem av kärr och laguner är hårt belastat på grund av jordbruk och turism. Situationen har förvärrats av klimatförändringar och en lång torka, tillsammans med rekordhöga temperaturer.

Andalusien tillkännagav nyligen en plan för att tillåta Doñana-parken att annektera cirka 7.500 hektar. Det skall ske genom att köpa mark från en privat ägare för 70 miljoner euro.

Doñana sanddyner
Trädbevuxna sanddyner.

Doñana täcker för närvarande 74.000 hektar vid en flodmynning, där floden Guadalquivir möter Atlanten på Spaniens sydvästra kuststräcka. Naturparken har två stora ekosystem, förutom våtmarkerna längs floden finns det trädbevuxna sanddyner utmed Atlanten.

Lite rörliga bilder från Doñana.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …