Patrullfartyg i Málaga som kan besökas

Det spanska patrullfartyget Centinela lägger till i hamnen i Málaga inom ramen för en större marin havsövervaknings- och säkerhetsoperation.

Centinela
Centinela.

Enligt planeringen skall hon ligga i hamnen mellan den 28 och 29 november. Fartyget kan besökas tisdagen den 28 november från klockan 16:00 till 17:30. Samt på onsdagen den 29 november mellan klockan 10:00 och 13:00.

Patrullfartyget ’Centinela’ är till sjöss och genomför en sjöövervaknings- och säkerhetsoperation. Under operationen kommer fartyget att utföra en marin närvaro i den spanska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). Iberiska halvöns kust vid Medelhavet, området i Gibraltarsundet och ön Alborán. Med avsikt att bidra till att garantera säkerheten för maritima områden av nationellt intresse inom ramen för ”Försvarsmaktens Närvaro-, övervaknings- och avskräckningsinsatser”. Som är integrerad i sjöfartsledningen (MOM) och under operativ kontroll av operationsledningen (MOPS).

Fartyget kommer också att avdelas för att skydda arkeologiskt arv på havsbotten och kontrollera fisket i spanska vatten. Allt i samordning med marinens sjöfartsövervaknings- och operationscenter (Covam).

Dessutom kommer Centinela att agera till stöd för Natos ”Sea Guardian”-operation. Vars uppdrag är att kontrollera och skydda de viktigaste maritima kommunikationslinjerna i området, samt att förhindra trafficking och olaglig verksamhet.

Fartyget Centinela.

Patrullfartyget Centinela sorterar under Maritime Action Units Command i Ferrol och är integrerat i Maritime Action Force. Dess huvudsakliga syfte är att skydda nationella maritima intressen, samt kontrollen av maritima utrymmen för suveränitet och nationellt intresse.

Ribb båt från Centinela
Afrikanska sjömän på en av Centinelas ribb-båtar.

Fartyget har varit i tjänst sedan 1991 och har deltagit i många operationer, framförallt utmed afrikas kust. Som African Partner Ship, Noble Centinela, Indalo och allmän sjöövervakning och säkerhet. Centinela har ett deplacement på 1.200 ton, är 68 meter långt och 10 meter brett och har en besättning på 46 man.

I oktober i år löpte Centinela ut för att lokalisera och övervaka en snokande rysk ubåt.

En närmare titt på fartyget och dess uppgifter:


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …