Nyregistreringar av motorcyklar ökar markant

Motorcyklarna blir fler och fler, inte bara i Spanien utan det är en trend i nästan alla länder i Europa, för mopeder är det däremot trögare.

Motorcyklar på stranden.

I Spanien går motorcykelindustrin mycket bra och de övriga europeiska marknaderna visar solida tillväxtsiffror för de första nio månaderna under 2023. I Spanien växer konsolideras motorcykelmarknaden samtidigt som mopedmarknaden minskar drastiskt.

På de fem ledande marknaderna i Europa, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien, registrerades totalt 875.680 enheter under årets första nio månader. En siffra som motsvarar en ökning med cirka 11,8 % jämfört med samma period 2022 (781.839 enheter).

Antalet motorcykelregistreringar har ökat markant i Italien (271.552 enheter, +19,4 %) och Spanien (155.714 enheter, +13,2 %). Tyskland (190.490 enheter, +9,6 %) och Frankrike (168.118 enheter, +8,7 %) visar också en uppåtgående trend. Storbritannien står och stampar på i stort sett oförändrade siffror, där registreringarna stabila (89.806 enheter, -0,4%).

Intresset för mopeder har däremot minskat.

Mopeder

Antalet registreringarna av mopeder hamnar på 153.610 enheter på de sex ledande europeiska mopedmarknaderna (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien). Dessa uppgifter innebär en minskning med 25 % jämfört med förra året (206.927 enheter). Nedgången är tydlig i alla studerade länder, om än något mindre i Belgien (-2,7 %) och Spanien (-3,43 %).

Anesdors generalsekreterare José María Riaño och representant för nationella föreningar i ACEM:s verkställande kommitté kommenterade: ”Motorcykelns växande popularitet är inte ett fenomen isolerat för Spanien utan gemensamt för alla de viktigaste europeiska marknaderna. Motorcykeln växer i popularitet och inte bara för mobilitet i städer, utan också inom underhållning och sport. Mopederna däremot lider av en regulatorisk nackdel jämfört med andra mikro mobilitetsalternativ”. Mopedernas tillbakagång kan med stor sannolikhet till stor del tillskrivas tillkomsten av el-skotrarna.

En resa på motorcykel i Spanien:

Ett par artiklar relaterade till motorcyklar i Spanien.

På Mc över Pyrenéerna.
Böter för motorcyklister.

Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Gitarr

La Herraduras första internationella bluesfestival.

Grundaren av Mijas Blues Festival, Kevin Hillier, ligger bakom bluesfestivalen som äger rum fredag 28 …