Ögontjänare fångas på spanska vägar

Tekniken att bromsa hårt inför en fartkamera för att sen öka farten igen lär snart vara ett helt meningslöst beteende i Spanien.

Bromsa inför en fartkamera.

Det finns numera teknik som registrera detta förfarande och utrustningen har framgångsrikt utprovats sedan början av 2020. Nu installeras tekniken i hela landet, med början i Navarra i nordöstra Spanien.

Många förare gör sig skyldiga till att ha tryckt hårt på bromspedalen för att nå den lagliga hastighetsgränsen när de närmar sig en fartkamera. För att sedan trycka ner gaspedalen igen efter att ha passerat övervakningszonen.

Modern teknik har utformats för att göra det svårare för förare att undvika straff, som att använda lasersystem och ”teknik med dopplereffekt” för att noggrant registrera ett fordons hastighet över ett visst avstånd. Radarkameror som mäter medelhastighet mellan två givna punkter är numera också en vanlig syn på de större vägarna.

De spanska trafikmyndigheterna DGT har nu gått ett steg längre genom att introducera ”antibromsningsradar” samt en ny teknik som är känd som kaskad.

De nya systemen som införs i Spanien.

Kaskadsystemet innebär att en mobil radarenhet installeras över en betydande sträcka (ibland över en kilometer) efter en fast fartkamera. Detta systemet upptäcker de bilister som ökar farten igen efter att ha passerat den första kameran och tror att de kom undan med den. Den fortkörande föraren fångas då av den andra mobila fartkameran, vilken kan leda till dryga böter och avdragna poäng på körkortet.

Radarkontroll

”Antibromsningssystemet” har en mobil enhet placerad före den fasta fartkameran för att upptäcka förare som bromsar innan de når den skyltade kameran. Därför har de fortkörande bilisterna som bromsar hårt så fort fartkameran syns, redan fångats av den tidigare mobila enheten.

Spansk trafikövervakning på export.

Trafikmyndigheterna i Storbritannien har sedan en lång tid tillbaka gjort studiebesök i Spanien för att lära sig ny teknik. Tekniken med att mäta medelhastighet har de redan infört på många vägar i öriket. Nu tittar de också närmare på den ovannämnda tekniken. Anledningen är uppenbar, över 2.500 personer skadas allvarligt i Storbritannien på grund av för höga hastigheter. Gary Digva, grundare av Road Angel har varnat alla brittiska förare. För att dessa nya ”anti-bromsningssystem” snart kan komma att användas över hela landet för att kontrollera fortkörning.

”Även om kampen fortsätter för att minska fortkörning på brittiska vägar och olyckor till följd av för hög hastighet. Så tror vi att införandet av denna tekniken i Storbritannien kommer att hjälpa till att hålla vägarna säkrare”, tillade Digva.

Mer relaterat till trafikövervakning i Spanien.

Vikt och bullerradar i trafiken.
Spanien tar nya grepp för att haffa trafiksyndare.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …