Reglerna förändras för bankavgifter och bolån

Bankerna kommer från nästa år inte längre att få ta ut avgifter för att ta ut kontanter för personer över 65 år eller för funktionshindrade.

Bankavgifter

Från och med början på nästa år får spanska banker inte längre ta ut provisioner för kontantuttag vid kassadiskarna för personer över 65 eller för någon funktionshindrad. Många finansiella institutioner har redan frivilligt antagit dessa regler, men nu blir det obligatoriskt för alla banker att slopa dessa avgifter.

Ekonomiminister Nadia Calvino

I juni bad regeringen alla finansiella institut att slopa dessa provisioner, många åtlydde önskemålet, men inte alla. Enligt andre vice statsministern Nadia Calviño erbjuder den nya lagstiftningen ett ytterligare ”rättsligt skydd” för dessa grupper.

Denna förändring har drivits på av konsumentorganisationen OCU. De har påpekat att finansiella tjänster orättvist är inriktade på yngre människor som normalt använder sig av digital bankverksamhet, som oftast är gratis. Medan äldre personer vanligtvis uträttar sina ärenden ansikte mot ansikte vid en disk, vilket kostar mer.

En undersökning utförd av OCU fann att institutioner debiterade pensionärer över 100 euro per år bara genom dessa provisioner – avgifter.

Gratis bolånebyte

Regeringen har i veckan tillkännagett att den åtgärden som tillåter kunder att gratis byta från rörligt bolån till fast förlängs till att gälla även 2024. Detta initiativ som introducerades tidigare i år kommer nu att rullas ut även till bolån med blandad ränta. Dessa bolån som har både en amorteringsdel med fast ränta. Samt en del med rörlig ränta, har blivit allt mer populära efter höjningarna av Euribor.

Dessutom kommer bankerna att från 2025 att bara tillåtas ta ut en maximal provisionssats på 0,005 % på förändringar i rörlig ränta. Detta är en åtgärd som kommer att finnas kvar på obestämd tid.

Med tanke på de omfattande höjningarna av räntesatserna för familjer i hela Spanien så har regeringen beslutat utvidga hypotekslättnaden. Den innebär en frysning av amorteringarna i 12 månader eller förlängning av lånets löptid till sju år. Hittills har den möjligheten getts till hushåll med en bruttoinkomst på maximalt 29.400 euro per år. Den inkomstgränsen höjs nu till 37.800 euro per år.

Mer relaterat till bostäder i Spanien.

Energieffektiviseringen av boendet subventioneras.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Gitarr

La Herraduras första internationella bluesfestival.

Grundaren av Mijas Blues Festival, Kevin Hillier, ligger bakom bluesfestivalen som äger rum fredag 28 …