Skattehöjningar i Spanien på gas och el

Från och med den 1 april 2024 höjdes IVA – Spaniens moms, på gasleveranser och punktskatterna på el ökade också.

IVA på gas och el.

Den reducerade skattesatsen på på gasleveranser höjdes från 10 % till 21 % den 1 april. Det var den nivå som gällde före krisåtgärderna trädde i kraft. Det är andra höjningen på kort tid för fram till den 31 december 2023 låg IVA på 5 %.

Dessutom höjs både elskatten (IEE) och elproduktionsskatten (IVPEE). IVA på el kommer att ligga kvar på 21 % på räkningen som ska betalas denna månad.

IVA på el steg redan i mars till 21 %, sedan regeringen i anti-krisdekreten meddelade att den bara skulle ligga kvar på 10 % om elpriset på grossistmarknaden var under 45 euro per megawatt/timme. I februari var det i genomsnitt cirka 42 euro per megawatt/timme, så de befintliga subventionerna togs automatiskt bort, och i mars inkluderade räkningen 21 % IVA.

I mars har regn, vind och sol återigen pressat priset på elproduktionen nedåt. El kostar i genomsnitt 20 euro/MWh, hälften av februari och 77 % mindre än för ett år sedan. Det innebär att IVA kommer att ligga kvar på 21 % . Om det genomsnittliga grossistpriset på en månad överstiger 45 euro per megawatt/timme, kommer IVA att sjunka till 10 % månaden därefter.

När det gäller träpellets, briketter och ved, ekologiska ersättningar för naturgas från biomassa avsedda för värmesystem kommer IVA att ligga kvar på 10 % fram till den 30 juni i år.

Mer om punktskatterna på el.

När det gäller el kommer även resten av skatterna att stiga. Den särskilda elskatten (IEE), som låg på 2,5 % under årets första kvartal, kommer att öka till 3,8 % under andra kvartalet. Den 1 juli stiger den igen och återställs till sin ursprungliga nivå på 5,11 %.

Skatten på värdet av elproduktion (IVPEE), som fram till mars hade en sats på 3,5 %, kommer nu att vara 5,25 % fram till juni. Efter det kommer den att nå de vanliga 7%. Detta är en skatt på elproduktion och den återspeglas inte direkt i elräkningen eftersom den betalas av energiproducenterna. Men den påverkar indirekt priset på de erbjudanden som finns på den fria elmarknaden. Mer information om vad som påverkar elpriset: Grossistpriset på el stiger i Spanien.

Mer om momsen (IVA) på el.

Från juni 2021 blev den IVA som ska betalas på elförbrukningen 10 % istället för de vanliga 21 %. Detta för att lindra effekten av energikrisen efter coronaviruset. Kriget mellan Ryssland och Ukraina komplicerade situationen ytterligare och regeringen beslutade att tillämpa en ytterligare sänkning. Vilket innebar att IVA på elektricitet hamnade på 5 % 2022. Förra året godkände regeringen att höja IVA på el från 5 % till 10 % och denna sats skulle bibehållas till slutet av 2024. Förutsatt att MWh-priserna på grossistmarknaden förblir på över 45 euro/MWh.

Alla räkningar som inkluderar konsumtion under minst en dag i mars kommer att omfattas av 21 % IVA. Endast hushåll med ”bono social” är undantagna från denna ökning. Deras IVA kommer att ligga kvar på 10 % under hela 2024.

Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …