Tag Archives: gaspris

Gaspriset i Spanien sänks idag

Gasflaskor

Priset på gas ses över varannan månad och idag tisdagen den 21 maj 2023 sänks det för första gången på sex månader. Den vanligaste gasflaskan på 12,5 kg butan (se bilden) sänks till 16,14 euro, det innebär en sänkning med 3,2 procent. Det är första gången på det senaste halvåret …

Läs mer »

Skattehöjningar i Spanien på gas och el

El och gasproduktion.

Från och med den 1 april 2024 höjdes IVA – Spaniens moms, på gasleveranser och punktskatterna på el ökade också. Den reducerade skattesatsen på på gasleveranser höjdes från 10 % till 21 % den 1 april. Det var den nivå som gällde före krisåtgärderna trädde i kraft. Det är andra …

Läs mer »

Nya åtgärder för att underlätta för hushållen

Ekonomi, budget

Spaniens regering inför nya åtgärder samt förlänger befintliga subventioner för att lätta på det ekonomiska trycket för hushållen. Huvuddelen av de åtgärder som för närvarande är på plats som rabatterade transporter kommer att förlängas in på det nya året. Men EU har satt press på Spanien att skära ner på …

Läs mer »

Gaspriset höjs idag i Spanien

Gasflaskor

Priset ses över varannan månad av den spanska regeringen och idag tisdagen den 21 november 2023 höjs gaspriset något. Den vanligaste gasflaskan på 12,5 kg butan (se bilden) höjs till 15,14 euro, det innebär en höjning med 5 procent. Enligt resolutionen som publicerades i dag i den officiella statliga tidningen …

Läs mer »

Prisutvecklingen på el- och gaspriset i EU

Elkablar

Spanien hade det största prisfallet på elpriset i hela EU under det första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Efter en betydande prisökning som började före den ryska invasionen av Ukraina, men som sköt i höjden under andra halvåret 2022, stabiliseras el- och gaspriserna. Energipriserna steg på grund av …

Läs mer »

Priset på el, naturgas och olja stiger

Högspänningskablar

Elpriset i Spanien går upp med 42 procent och naturgasen har stigit med 44,6 procent sedan konflikten mellan Hamas och Israel började. Kriget höjer elpriset. Elpriset nådde 220 euro/MWh mellan klockan 19 och 20 igår måndagen den 16 oktober. Vilket är den högsta siffran sedan i mars. Kriget mellan Hamas …

Läs mer »

Gaspriset i Spanien sänks till årslägsta

Gasflaskor

Priset ses över varannan månad av den spanska regeringen och idag tisdagen den 19 september 2023 sänks gaspriset till årets hittills lägsta. 12,5 kg:s butanflaskor från Repsol. Den vanligaste gasflaskan på 12,5 kg butan (se bilden) sänks till 14,43 euro, det innebär en sänkning med 4,94 procent. Detta är 26 …

Läs mer »

Spaniens pristak på naturgas bibehålls

Energi- och miljöminister Teresa Ribera har meddelat att EU har gått med på att förlänga pristaket på naturgas i Spanien året ut. Detta så kallade Iberiska undantag har haft den önskade effekten att sänka energipriserna för slutanvändare i Spanien och Portugal jämfört med resten av Europa. Ribera tillkännagav avtalet i …

Läs mer »

Gasen i Spanien blir billigare

Gasflaskor

Medelpriset på butan sänks med 5 procent från och med i morgon tisdagen den 21 mars 2023. Butanflaskor från Repsol Den vanligaste gasflaskan på 12,5 kg butan (se bilden) sänks till 16,79 euro, det innebär en sänkning med 5 procent. Prissänkningen motiveras med en ökning av eurons värde gentemot dollarn …

Läs mer »