Grossistpriset på el stiger i Spanien

Elpriset i grossistledet i Spanien även känd som ”poolen” ökar enligt preliminära uppgifter idag den 4 mars till 7,95 euro per megawattimme (MWh).

Kablar för el.

Men trots den höjningen fortsätter elpriset i Spanien att ligga under 10 euro per MWh för elfte dagen i rad. Det högsta priset under dagen kommer att vara mellan 08:00 och 09:00 samt mellan 20:00 och 21:00. Under dessa timmar kommer elpriset att nå 25 euro per MWh. Det lägsta priset blir mellan 15:00 och 16:00 då elpriset rasar till bara 1 euro per MWh.

Det har tills nu varit en stadig minskning av elpriset på grossistmarknaden sedan den 22 februari som främst har berott på vädersystem från Atlanten. Dessa frontsystem har fört med sig rejält blåsigt väder som då satte bra fart på vindkraftverken. Dessutom har den minskade efterfrågan under helgerna jämfört med vardagarna bidragit till lägre priser.

Men denna sänkning av de totala kostnaderna eftersom momsen på elen har höjts från 10 % till 21 %. Grossistpriset på el förra månaden registrerade ett genomsnitt på 45 euro per MWh och sjönk sedan kraftigt från den 22 februari. Skulle grossistpriserna stiga kraftigt igen så har det offentliggjorts att då sänks momsen på nytt.

Grossistpriset på el är inte direkt kopplat till konsumentpriset.

Elkunderna bör vara medvetna om att ”poolpriset” på el i Spanien är inte direkt sammankopplat med det slutliga konsumentpriset. Den reglerade tariffen tar hänsyn till en lång rad priser på både medellång och lång sikt för att stabilisera priserna och hindra för stora fluktuationer. Grossistpriset är också integrerat med övriga Europa.

Från och med i år kommer andelen som kopplas till ”poolpriset” gradvis att minska. Terminsmarknadsreferenserna kommer att representera 25 % 2024, 40 % 2025 och 55 % från 2026 och framåt.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …