Spanien förbjuder 5 djurarter som husdjur

Den nya spanska djurskyddslagen träder i kraft den 29 september, sex månader efter att den offentliggjordes i den officiella statliga tidningen BOE.

Förbjuden orm som husdjur
Alla giftormar blir förbjudna.

Lagen kallas lag 7/2023 av den 28 mars för skydd av djurs rättigheter och välfärd. Hela det nya regelverket innebär en rad olika obligatorier och skyldigheter för alla som innehar ett husdjur i Spanien. Lagen har många olika aspekter, bland annat ett förbud mot att sälja djur i djuraffärer och en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. En av de mindre kända reglerna innebär särskild övervakning av, och i vissa fall ett direkt förbud mot vissa djur.

Fem djur / djurarter som förbjuds som husdjur.

Från och med den 29 september kommer innehav av vissa arter som husdjur att förbjudas. När det gäller personer som redan äger något djur som omfattas av den nya lagen så gäller följande: ”De kommer att ha en skyldighet att underrätta de berörda myndigheterna om djurinnehavet, inom en period av sex månader från lagens ikraftträdande”.

De djur som omfattas är följande:

  1. Leddjur, fiskar och groddjur vars bett eller gift kan utgöra en allvarlig risk för människors eller djurs fysiska integritet eller hälsa.
  2. Giftiga reptiler och alla arter av reptiler som i vuxet tillstånd väger över två kilo, frånsett när det gäller sköldpaddor, vilka är undantagna.
  3. Alla primater (apor).
  4. Vilda däggdjur som i vuxet tillstånd väger över fem kilo.
  5. Alla arter som ingår i andra sektorsbestämmelser på regional- provins- eller kommunal nivå som förbjuder deras innehav i fångenskap.
Berberapor
Alla apor blir förbjudna som husdjur.

Böter för att inneha ett förbjudet husdjur.

  • Mindre överträdelser ger en varning, eller böter på mellan 500 och 10.000 euro.
  • Grova överträdelser ger böter på mellan 10.001 och 50.000 euro.
  • Mycket allvarliga överträdelser bestraffas med böter på mellan 50.001 och 200.000 euro.

Ytterligare en lag relaterad till djur och djurhållning:

Reglerna för djurtransporter skärps.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …