Spanien har problem med vildsvin

I Spanien kommer det in fler och fler rapporter om vildsvin som ställer till problem, nu diskuteras det hur problemet skall åtgärdas.

Vildsvin
Vildsvin – Jabalí.

I år har det varit nyhetsrapporter om vildsvin som invaderar populära turistområden och orsakar kaos på stränderna. Även om det inte är ett nytt problem, verkar frekvensen av dessa fall vara på uppgång.

Det finns också regelbundna rapporter om vildsvin som grundorsaken till trafikolyckor, några av dem med dödlig utgång. Återigen är detta inget nytt i sig, utan något som håller på att bli en oroande trend.

Bortsett från dessa frågor finns det föga uppmärksammade problemet med sjukdomar. Den växande populationen av vilda grisar utgör betydande oro på grund av artens koppling till sjukdomar, särskilt afrikansk svinpest (ASF). Även om det inte är en fara för människor så har ASF potential att ödelägga den inhemska grispopulationen. Vilket givetvis är stor en anledning till oro bland djuruppfödare och den spanska ekonomin.

Vildsvinsstammarna i Spanien.

De senaste siffrorna visar att Spaniens vildsvinsstam i provinserna Huesca och Girona, båda belägna i anslutning till Pyrenéernas, till synes har nått sin topp. Däremot upplever regioner som Barcelona, Valencia och Alicante hög tillväxttakt, vilket indikerar ökande spridning. Majoriteten av de övriga provinserna visar en relativt liten ökning men med en tillväxtpotential i framtiden.

Enligt uppgift förvärrades problemet under Covid-restriktionerna då frånvaron av människor på gatorna fick fler vildsvin att förirra sig in till bebyggelsen. År 2021 inträffade 1.200 incidenter med vildsvin enbart i Barcelona.

Vildsvin i Madrid:

Avlivning eller mer humana metoder.

Vildsvin har i Spanien inga naturliga fiender, förutom vargar i norra Spanien. Detta får många i framförallt södra Spanien att föreslå avlivning.

Avlivning innebär att selektivt döda djur, vanligtvis för att kontrollera deras population eller för att begränsa spridningen av sjukdomar. Avlivning har varit en av de främsta metoderna av de som används i Spanien. Det görs ofta av professionella jägare eller av lokala myndigheter.

De som är positiva framhåller att jakt på vildsvin är en hundraårig praxis i många delar av Spanien. Många människor ser avlivning helt enkelt som en fortsättning på denna tradition.

Alternativa lösningar.

Även om många ser avlivning som den framkomliga vägen, finns det också en del av befolkningen som är oroad över säkerheten. Både när det gäller interaktioner mellan vildsvin och människan och metoderna som används för utslaktning. Något som ofta involverar skjutvapen i relativt tätbefolkade områden.

Andra förespråkar mer humana metoder som stängsel eller sprutning av kemikalier som stöter bort vildsvin genom att imitera lukten av vargurin. Ett annat alternativ är omlokalisering, men på grund av deras beroende av sopletning, hävdar vissa att de inte skulle överleva i det vilda.

En steriliseringsmetod har övervägts i vissa regioner. Tanken är att fånga och sterilisera ett visst antal galtar för att kontrollera deras reproduktionshastighet.

När det gäller störningsfaktorn har myndigheter försökt utbilda allmänheten om att inte mata vildsvinen. Samt att säkra sopkärl för att göra stadsområden mindre attraktiva för dessa djur.

När vildsvinspopulationen fortsätter att växa kommer allmänhetens känslor och potentiella lösningar att spela en avgörande roll för att forma Spaniens inställning till denna fråga.

Traditionell spansk vildsvinsjakt, ett konstverk av Goya 1775:

Vildsvinsjakt

Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Virgen del Carmen.

Virgen del Carmen firas den 16 juli

På kvällen den 16 juli firas fiskarnas och sjömännens skyddshelgon Virgen del Carmen i de …