Spanien och Portugal når överenskommelser

Portugals och Spaniens miljö och energiministrar har upprättat ett avtal om vatten och en gemensam handlingslinje för energi.

Tajo, gränsflod mellan Spanien och Portugal
Tajo gränsflod. Vila Velha de Ródão, Portas de Ródão. Foto: Nuno Tavares, CC.

Vatten

”I ett möte på miljö- och energiministeriet i Lissabon kom de två regeringstjänstemännen överens om en beslutsprincip om specifika situationer inom vattensektorn. Som vattenintag i Pomarão och i Mértola, samt hanteringen av de ekologiska flödena av floden Tajo”, lyder regeringens uttalande. Det handlar om ”principen för rättvisa i termer av mängden vatten som fångas upp”, på båda sidor om gränsen. ”När det gäller de ekologiska flödena i Tajo, är grunden som vi arbetar på försvaret av Tajos ekosystem. Med syfte att hitta en konstant balans som gör att vi kan undvika spridning av den så kallade ”salthaltiga kilen i floden”. Förklarade Maria da Graça Carvalho.

I ett uttalande förstärkte miljöministern att ”båda fallen kräver tekniska lösningar, som fortfarande diskuteras mellan de behöriga myndigheterna i båda länderna. Den portugisiska miljöbyrån från Portugal och Direccíon General de Aguas från Spanien”. Det slutliga undertecknandet av avtalet mellan de två ministrarna väntas vid nästa möte som är planerat till den 26 september i Madrid.

Energi

Ett annat ämne som diskuterades på mötet var energi. Mötet nådde enighet om att skapa en gemensam arbetsgrupp som kommer att ha som uppdrag att tillämpa de nya reglerna för den europeiska elmarknaden på den iberiska marknaden.

”Portugal och Spanien kommer också att samarbeta, i kontakter med Frankrike och europeiska institutioner. För att sammankopplingen av el och vätgas också blir en europeisk fråga och inte bara en fråga för den iberiska halvön”, förklarar de i ett uttalande.

Miljö

Maria da Graça Carvalho och Teresa Ribera lyfte också fram det faktum att det iberiska lodjuret nyligen har slutat betraktas som en ”utrotningshotad” art. Detta som ett direkt resultat av samarbetet mellan Portugal och Spanien. ”Med hänsyn till det senaste godkännandet av restaureringslagen av Europeiska rådet, meddelade Maria da Graça Carvalho att en gemensam dialog kommer att äga rum för konstruktionen av miljörestaureringsplanerna i båda länderna”, sade hon.

Mer om förhållandet mellan Spanien och Portugal.

Spanien och Portugal, två grannländer.
Billigare resor mellan Spanien och Portugal.

Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Microsoft

Microsoft investerar stort i norra Spanien

Microsoft planerar att investera 2,3 miljarder dollar i ett nytt datacenterprojekt i Aragonien i norra …