Spaniens sportsektor står för 3,3 procent av BNP

Sportsektorn i Spanien är i bra form, enligt de senaste siffrorna omsattes 2,1 miljarder euro som är 3,3 % av landets bruttonationalprodukt.

Gym
Ett gym i Barcelona. Foto: Bertrand Duperrin, CC.

Detta är långt över det europeiska genomsnittet som ligger mellan 1,5 % till 2 % av BNP. De senaste tillgängliga siffrorna är från 2022 och enligt branschens företrädare så är hela sektorn i tillväxt, varför årets omsättning lär bli avsevärt högre. Under 2022 sysselsatte gymmen i Spanien över 400.000 personer och omsatte 2,1 miljarder euro.

Den ökade medvetenheten om fördelarna med att leva ett hälsosamt liv har stärkt de företag som rör sig inom hanteringen av fitness.

Vändpunkten inträffade 2021 då branschen fick ett uppsving på över 24 % jämfört 2020, detta översteg nivåerna före pandemin. Även om ökningen från 2021 till 2022 dämpades till 5,3 % så kvarstår en tydlig positiv trend i branschen.

Det globala perspektivet.

På första plats kommer Nordamerika, som leder utgifterna per capita. Det följs av Asien-Stillahavsområdet och Europa kommer på tredje plats. Men globalt sett är Spanien positionerat som en av de ledande marknaderna inom fysisk aktivitet med en tillväxt på 16,4 % 2022. Och fysisk aktivitet för rekreation sticker ut som det dominerande segmentet.

Det europeiska perspektivet.

Fitnessmarknaden gick in på totalt 28 miljarder euro i Europa 2022, vilket representerade en ökning med 66 % jämfört med föregående år. I Spanien låg den på samma nivå som Italien, med 2,1 miljarder euro. Storbritannien låg före med 5.000 miljoner, Tyskland med 4.900 och Frankrike hamnade på 4.000 miljoner.

Det fanns 4.561 gym i hela landet, med 5,4 miljoner användare. Denna siffra representerade en ökning med mer än en halv miljon människor jämfört med föregående år. Den nådde de nivåer som registrerades innan pandemin började. Som ett resultat av detta ökade sektorns inkomster med mer än 500 miljoner euro, varav mycket kom från medlemsavgifter.

Färre användare och högre avgifter.

Sanningen är att de flesta gym har höjt avgifterna. Priset har utvecklats från 19 euro per månad till runt 30, men det finns även betydligt högre priser.. År 2022 översteg franchiseföretagen 700 anläggningar och genererade mer än 192 miljoner euro. CrossFit var juvelen i kronan, med mer än 600 officiellt anslutna center över hela landet.

2023 och 2024.

Gymmens popularitet ökade markant 2023 med 16,5 % av befolkningen som deltog. Vilket motsvarar en ökning med cirka fyra procentenheter jämfört med 2022. Ungefär 40 % av personerna mellan 14 och 24 år var en del av denna kundkrets. Däremot var deltagandet bland personer över 54 år betydligt lägre, med endast 20 % registrerade.

Under 2024 förväntas fitnessektorn fortsätta att öka, om än mer måttligt och med färre prenumeranter. En måttlig ökning av säsongskortspriserna förväntas också. Branschen hoppas att nedgången i att träna hemma fortsätter, vilket var legio under pandemin.

Fler artiklar relaterade till ämnet: SPORT.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …