Spansk export visar rekordsiffror

Den spanska exporten översteg 319,86 miljarder euro mellan januari och oktober vilket är den högsta nivån någonsin.

Spansk export.

Handelsunderskottet i Spanien halverades nästan under de första 10 månaderna 2023 och nådde 34,73 miljarder euro, enligt den spanska regeringen. Det sjunkande underskottet kan delvis förklaras av sjunkande energikostnader och en minskning av spansk gasimport, samt en ökad handel med utländska nationer.

Även om pandemin fick exporten att falla dramatiskt, visar årets exportsiffra en ökning med 20,2 % jämfört med den som sågs i oktober 2019. När det gäller import har Spanien noterat en ökning med 27,1 % jämfört med nivån i oktober 2019.

Spanien har en bra utveckling av handelsbalansen.

Den spanska staten bekräftade också att landet har ett bytesbalansöverskott på 3 % av BNP, den bästa siffran som registrerats sedan 2018. Ett överskott i bytesbalansen visar att ett land har mer export och inbetalningar än import och utbetalningar till andra länder.

Utvecklingen av den spanska sektorn för importerade varor har varit mer gynnsam än den för euroområdet och EU som helhet,” sade Spaniens ministerium för ekonomi, handel och näringsliv i ett uttalande. ”Den spanska ekonomin har i det komplexa internationella sammanhanget bibehållit sin konstanta vikt i internationell handel med varor. Samt ökat sin andel av den europeiska marknaden under de senaste åren,” lade ministeriet till.

Tjänsteexporten går exceptionellt bra.

Spaniens tjänsteexport nådde 95 miljarder euro 2023, vilket är en ökning med 26,4 % jämfört med föregående år. Varuexporten nådde 320 miljarder euro under perioden januari till oktober 2023. Branscher som ledde denna boom var bil-, kapitalvaru- och livsmedels-, dryckes- och tobakssektorerna.

Geografiskt skickades 61,6 % av den totala spanska exporten till EU i oktober 2023. Medan exporten till länder utanför EU stod för 38,4 % av den totala spanska exporten.

Detta konfirmerar trenden som vi rapporterade i september:

Handelsunderskottet minskar och turistnettot ökar.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …