Elsparkcyklar i Spanien får krav på försäkring och registrering

Det blir krav på obligatorisk ansvarsförsäkring och registrering för alla personliga mobilitetsfordon i Spanien från 2026.

Elsparkcykel och kvinna.

Krav på registrering och försäkring har funnits i pipelinen ända sedan dessa fordon började öka i popularitet för några år sedan. Regeringen har nu bekräftat att detta kommer att inkluderas i en rad nya förordningar som kommer att träda i kraft 2026.

Just nu finns det omkring fem miljoner elsparkcyklar på spanska vägar och gator och olyckor med dessa händer dagligen. Som en konsekvens av detta anser de spanska myndigheterna att en obligatorisk ansvarsförsäkring är ett måste. Den skall täcka personliga och materiella skador för det som fordonet kan åsamka. Enligt en undersökning av Mapfre Foundation skedde det 300 olyckor med elsparkcyklar under 2023. Dessa olyckor resulterade i att 187 personer skadades och 12 avled.

Det är inte bara de personliga mobilitetsfordonen som berörs av kravet på registrering och försäkring. Det blir samma krav på fordon för industrin och jordbruket, dessa har hittills varit undantagna från dessa krav. Efter det att förordningen trätt i kraft får ägarna av sådana fordon sex månader på sig att teckna försäkring.

De personliga mobilitetsfordonen.

Försäkringen som krävs är av samma typ som krävs för de flesta motorfordon, som bilar, lastbilar och motorcyklar. Men för att kunna försäkra fordonet måste ägaren först registrera sitt fordon hos DGT. Samt skaffa den typ av registreringsskylt eller märke som blir obligatorisk och nödvändig för att kunna identifiera fordonet i händelse av olycka. Officiella källor inom försäkringsbranschen har försäkrat att försäkringarna i detta fallet blir betydligt billigare än en vanlig bilförsäkring. Då riskerna för större skador är lägre och att även olycksfrekvensen är lägre.

Kravet på försäkring kommer att omfatta alla motordrivna fordon för personbefordran och ovan nämnda industrimotorfordon. Men kravet kommer inte att utvidgas till att även gälla elcyklar. Detta för att ministeriet har konstaterat att elmotorn i detta fall bara är ett hjälpmedel för att underlätta trampandet, och inte den huvudsakliga källan till framdriften.

Flera kommuner i Spanien har redan infört egna obligatoriska försäkringskrav. Bland dessa återfinns Barcelona, Valencia och Zaragoza.

Ett problem även på andra sidan jorden:

Relaterat till dessa fordon:

Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar.
Hur du skall agera vid olycka med elsparkcykel.
Nya regler för elsparkcyklar från 2024.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …