Turismen ger ekonomisk tillväxt i år

Återhämtningen av turistsektorn i Spanien förväntas fortsätta, vilket sätter branschen i centrum för ekonomisk tillväxt under 2023.

Playa de Levante i Benidorm
Turismen är viktig, inte minst i Benidorm.

På grund av makroekonomisk osäkerhet, hög prispress i sektorn och eftersläpande långdistansresor kan det dock ta fram till 2024 för antalet internationella besökare att återgå till nivåerna före pandemin.

Turismen har återhämtat sig trots ekonomiska utmaningar

Trots makroekonomiska utmaningar återhämtade sig Spaniens turistsektor kraftigt under 2022. Landet såg en anmärkningsvärd ökning av antalet internationella besökare, som steg med 130 % från 31,2 miljoner 2021 till 71,6 miljoner 2022. Detta visar på en stark aptit att resa igen efter två år av strikta resebegränsningar. Även om den disponibla inkomsten var under hårt tryck i många europeiska länder förra året, vägrade konsumenterna att skära ner på sina resekostnader. Men antalet internationella turister som kommer in i Spanien ligger fortfarande 14 % under nivåerna före pandemin. på vilket bevisar att det fortfarande är en lång väg att gå till full återhämtning.

Internationella besökare 2019-2023

Affärsresorna har återhämtat sig ännu mer än turismen

Spanien bevittnar en anmärkningsvärd återhämtning av affärsresor efter den kraftiga nedgången under pandemin. Under det första kvartalet 2023 ökade antalet internationella affärsresenärer med 48 % jämfört med samma period förra året och återgick till nivåerna före pandemi. Affärsresenärer står för en betydande andel av det totala antalet besökare. Under 2019 besökte 5,4 miljoner utländska besökare Spanien av professionella skäl, eller 6,5 % av det totala antalet utländska besökare 2019. Det betyder att mer än en internationell ankomst av 20 kommer till Spanien av affärsskäl.

Affärsresorna har stadigt kommit ikapp sedan början av detta år. Den spanska ekonomin har återhämtat sig kraftigt från energikrisen. Den växte med 0,5 % under första kvartalet, och företagens förtroende har återvänt. I mars var antalet internationella affärsresenärer redan tillbaka till 94 % av 2019 års nivå. Det förväntas att återhämtningen kommer att bestå under hela detta år. Vilket resulterar i att ytterligare en halv miljon affärsresenärer besöker Spanien jämfört med 2022.

Internationella besökare, affärsresor

Utsikter för de internationella resorna i år

Trots motvinden visade de första månaderna av 2023 redan i år en lovande start för internationell turism i Spanien. Under det första kvartalet nådde antalet utländska besökare 97 % av nivåerna före pandemin. Fallande energipriser och stabila arbetsmarknadsförhållanden kan ha stött turistsektorn. Om denna trend fortsätter till högsäsongen i sommar är det troligt att turismsiffrorna under sommarmånaderna kan matcha eller till och med överstiga 2019 års nivåer.

Turisterna skär ner på vissa utgifter

I mars spenderade utländska turister i genomsnitt 168 euro per dag, en ökning med 7 % från mars 2022. Med tanke på den genomsnittliga inflationen, motsvarar detta en minskning med 1 % i reala utgifter. Det verkar som att besökarna, för att klara av betydande prisökningar skär ner på vissa utgifter. Som att välja billigare boende, budgetvänliga restauranger och kostnadseffektiva aktiviteter. Dessutom förkortar många resenärer sina resor som en annan effektiv strategi för att minska de totala resekostnaderna. Medan den genomsnittliga längden på en resa var 8,0 dagar i mars förra året, har den nu sjunkit till 7,6 dagar.

Turismen ger ekonomisk tillväxt

Turismen är en betydande bidragsgivare till Spaniens BNP. Enligt uppgifter från World Travel and Tourism Council (WTTC) stod turismen för 12,4 % av Spaniens BNP under 2019. Detta inkluderar den direkta effekten av sektorer som boende, catering, transporter och turistattraktioner. Om man även tar hänsyn till indirekta effekter nådde turismens totala bidrag till spansk BNP 15,2 %.

Ytterligare återhämtning av turistsektorn kommer att spela en central roll i landets tillväxt i år. Efter en betydande nedgång under pandemin kan spansk turism ytterligare återställa sin betydelse för den spanska ekonomin. Prognosen enligt ING Bank är en tillväxt på 1,9 % för Spanien, vilket överträffar euroområdets förväntade tillväxttakt på 0,5 %.

Källa: ING Bank N.V.

Relaterade artiklar

Resandet med flyg till Spanien ökar.

Turistnäringen i Spanien växer.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …