Turister från Asien strömmar till Spanien

Turistankomsterna för det första halvåret än nu offentliga och de länder med störst ökning jämfört med förra året är Kina, Sydkorea och Japan.

Kineserna är de som svarar för den största ökningen under årets första 6 månader. Uppgången är hela 420 % jämfört med samma period förra året. Och inte nog med det, de spenderar betydligt mer än förut. Noga räknat 592 % mer än förra året, rapporterar SchengenVisainfo.com.

I detta avseende betonade ministern för industri, handel och turism, Héctor Gómez, att återhämtningen av den asiatiska marknaden och särskilt tillströmningen av kinesiska turister, är mycket uppmuntrande för turistsektorn.

Sydkorea och Japan bidrar också

Enligt uppgifter från Turespaña är det de återstående två framstående asiatiska nationerna som bidrar till Spaniens turisttillströmning också sett en anmärkningsvärd tillväxt under denna period. Antalet besökare från Sydkorea har ökat med 258,4 %. De har dessutom ökat sina utgifter med 215 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Samtidigt fortsätter Japan att uppvisa en betydande tillväxttakt. Med ankomster som stiger med 200 % och även deras utgifter visar en robust ökning med 134 %.

Turisterna från USA är av stor betydelse

Bland de länder som undersökts av Turespaña på den amerikanska kontinenten observeras en anmärkningsvärd ökning av tillströmningen av besökare från USA. Ankomsten av amerikanska turister har ökat med imponerande 54,7 % jämfört med första halvåret 2022. Dessutom har de kollektiva inkomsterna för turister från USA sett en betydande uppgång på 61 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Pass från USA
Héctor José Gómez Hernández

”Den amerikanska marknaden är av stor betydelse för vår turistsektor. Dess progressiva och anmärkningsvärda återhämtning talar mycket om Spaniens förmåga att generera paket som håller hög klass”, påpekade minister Héctor Gómez i detta avseende.

Brittiska turister spenderar mest pengar i Spanien

Under de första sex månaderna av 2023 spenderar brittiska turister mest i Spanien. Dessa står för 18 % av de totala inkomsterna och 20,7 % av antalet turister.

Tyskland säkrar andra plats i inkomster och bidrar med 12,7 % i år jämfört med förra året, och har tredje platsen i antal besökare. Frankrike hamnar på tredje plats när det gäller turistinkomster efter Storbritannien och Tyskland, de bidrar med 7,9 % av de totala inkomsterna. Det har andra positionen när det gäller turistflöden och står för 13 % av alla inkommande turister.

Totalt under 2023, har turismen från Portugal visat en anmärkningsvärd tillväxt. Med en ökning på 27,1 % av turistankomsterna och en ökning av inkomsterna med 47,4 %. En annan anmärkningsvärd marknad är Nederländerna, som också upplevde en ökning och översteg 3,9 miljoner. Jämfört med de 3,6 miljoner som registrerades 2019.

Fler artiklar relaterade till turism

Kinesiska turister återvänder till Spanien.
Turismen ger ekonomisk tillväxt i år.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …