Utvecklingen av fastighetspriserna 2024

Hittills i år har fastighetspriserna i Spanien ökat med 4,5 procent och de ökade då även under det andra halvåret av 2023.

Fastighet i Spanien

Detta tillsammans med ständiga Euribor-räntehöjningar som kraftigt har påverkat bolånekostnaderna har lett till en osäkerhet om priserna 2024. Nu ser det ur som om höjningarna av Euribor har stoppat och experter tror till och med på sänkningar under året. Detta tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan bäddar för ytterligare prishöjningar.

Tillgång och efterfrågan styr prisbilden.

Som det ser ut nu så är Spanien fortfarande den främsta destinationen för utländska pensionärer och andra som har tröttnat på hårda vintrar. Samt inte minst för de som ser levnadskostnaderna öka i både de nordiska länderna och Storbritannien. På grund av detta fortsätter efterfrågan på bostäder att ligga på anmärkningsvärt höga siffror, trots stigande fastighetspriser och höga räntor.

Faktum är att prisindexets (IPV) ökning med 4,5 % på årsbasis bekräftar att efterfrågan är fortsatt mycket stark samt att det finns ett lågt utbud. Dessa obalanser driver givetvis upp fastighetspriserna, högre fastighetspriserna driver i sin tur även upp hyrespriserna.

Vad händer med bopriserna under 2024?

De dåliga nyheterna för investerare är att fastighetspriserna inte förväntas att göra några djupdykningar under 2024. Framförallt inte under årets inledande månader eftersom efterfrågan fortfarande överträffar tillgängligheten. Detta är en situation som de flesta tror kommer att vara oförändrad under överskådlig framtid.

Med detta i åtanke förutspår experterna på Fotocasa att priserna på bostäder faktiskt kommer att öka med 5 % i början på det nya året.

Men det finns andra experter som tror att allt eftersom månaderna går så kan obalansen i tillgång och efterfrågan jämna ut sig själv. Det skulle i så fall kunna dämpa priserna.

Slutsatsen blir att om obalansen normaliseras och under förutsättning att det inte blir någon ny finanskris eller någon ny pandemi, pekar det mesta på att även om bostadspriserna stiger i början av året så kan marknaden stabiliseras under de kommande 12 månaderna.

Relaterat till fastigheter och bostäder.

Alicante och Málaga är favoriter för köp av bostad.
Reglerna förändras för bankavgifter och bolån.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …