Radarkamerorna på Spaniens vägnät är uppgraderade

En kraftig uppgradering av mjukvaran i radaranläggningarna ger nu kapacitet för långt mycket mer än bara hastighetsövervakning.

Radarkamera
Fast radarkamera i Katalonien.

Spaniens trafikmyndigheters (DGT) primära mål har alltid varit att reglera hastigheterna för att minska trafikolyckorna på landets vägar. Utvecklingen av radartekniken har dock lett till nya möjligheter för att upptäcka olika förseelser. Detta inkluderar numera kontroll av huruvida fordonen är försäkrade och besiktigade.

Bara de fasta radarkamerorna har detta system.

Dessa är numera utrustade med ett system för identifiering av registreringsskyltar i realtid. Detta gör det möjligt för DGT att säkerställa efterlevnad av besiktningsregler och försäkringskrav. De kan dessutom omedelbart detektera fordon som har anmälts stulna. De mobila enheterna har däremot ännu inte fått detta nya system.

Oförsäkrade fordon är ett ökande problem.

Nyligen genomförda undersökningar av DGT avslöjar en oroande trend. Statistiken visar att en betydande del av fordonen på de spanska vägarna är oförsäkrade. Detta utgör en risk inte bara för förarna själva utan även för andra trafikanter. Det leder också ofta till besvärliga juridiska komplikationer.

Höga böter för att köra oförsäkrat eller utan gällande besiktning.

Undersökningen visar att mer än 10 % av fordonen är antingen oförsäkrade eller inte har klarat besiktningen. Detta motsvarar nästan två miljoner bilar, en siffra som DGT vill pressa ner radikalt. Att köra utan försäkring kan leda till fordonsbeslag och böter på mellan 601 och 3.005 euro.

Underlåtenhet att besikta ett fordon kan resultera i en straffavgift på 200 euro. Avgiften ökar till 500 euro om fordonet fortsätter att användas efter en underkänd besiktning.

Relaterat till radarkontroller i Spanien.

Ögontjänare fångas på spanska vägar.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa San Cristóbal, Almuñécar.

Vädret i Spanien blir växlande och ostadigt

Väderprognosen för Spanien utlovar ostadigt och omväxlande väder under början av mars med både blåst, …