Varning för vattenmeloner från Marocko

Spanska hälsovårdsmyndigheter varnar för att äta marockanska vattenmeloner eftersom de innehåller farliga halter av insektsmedel.

Vattenmelon
Vattenmelon.

Vattenmelon, som på spanska heter Sandia är förmodligen en av de mest populära frukterna under de varma sommarmånaderna i Spanien. Men den inhemska produktionen har dessvärre minskat kraftigt i år. Detta beror framförallt på kraftiga vårregn och hagelstormar följt av värmeböljor och hårda bevattningsrestriktioner.

Som ett resultat av bristen på dessa frukter i handeln fylls lagren av vattenmeloner upp genom import från utlandet. En av de största exportörerna av vattenmeloner är grannlandet Marocko. Men odlarna i det Nordafrikanska landet följer uppenbarligen inte de europeiska normerna för användning av bekämpningsmedel.

Det europeiska varningssystemet (RASFF) har utfärdat en hälsovarning där det rapporterats: ”Vid en gränskontroll av ett parti vattenmeloner från Marocko detekterades en för hög nivå av metomyl, ett hälsofarligt bekämpningsmedel”. De värden som uppmättes vid kontrollen var 0,38+/-0,19 mg/kg-ppm, den inom EU tillåtna mängden får inte överstiga 0,015 mg/kg-ppm.

Dessa marockanska vattenmelonerna innehåller spår av en insekticid i proportioner som vida överstiger de gränser som fastställts i Europa. De spanska myndigheterna är osäkra på hur långt och hur brett den kontaminerade frukten har distribuerats i Spanien. Därför är de spanska myndigheternas råd att helt undvika vattenmeloner från Marocko.

Resten av världen importerar också frukt från Marocko

Vattenmeloner från Marocko exporteras även till många andra länder både inom och utom Europa. Det finns därför all anledning även för konsumenter utanför Spanien att vara försiktiga med vattenmeloner från Marocko.

Riskerna med metomyl

Metomyl

En talesperson för det europeiska varningssystemet RASFF har beskrivit detta som en ”allvarlig incident”. Eftersom bekämpningsmedlet innehåller den kemiska substansen metomyl. När den konsumeras kan det resultera i symptom som huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, överdrivna svettningar, skakningar, muskelsvaghet och dimsyn.

Dessutom ”kan blandningen av metomyl med alkoholkonsumtion påverka det centrala och perifera nervsystemet, samt orsaka njursvikt”.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …