Vissa sjukdomar är oförenliga med bilkörning

Att köra bil eller något annat körkortspliktigt fordon i Spanien med ett negativt läkarutlåtande är olagligt och kan ge böter på 6.000 euro.

Bilkörning

Bilen är tillsammans med hemmet och jobbet ett av de utrymmen där vi tillbringar mest tid per vecka. En undersökning utförd av Ipsos och The Boston Consulting Group visar att de flesta bilförare spenderar i genomsnitt 9 timmar och 35 minuter per vecka i sin bil.

Läkarundersökning

För att kunna framföra ett fordon med maximal säkerhet är en bra hälsa en viktig förutsättning. Det är därför Trafikmyndigheterna DGT tvingar alla som vill skaffa eller förnya sitt körkort att passera en läkarundersökning. Detta är inget unikt för Spanien utan det är likadant i de flesta civiliserade länder.

Här i Spanien skall läkarundersökningen utföras på en av trafikmyndigheterna godkänd läkarmottagning. Den bygger på medicinska och psykologiska tester för att avgöra om personen ifråga är körduglig. Detta är för de allra flesta en enkel och snabbt avklarad procedur. Men den kan vara komplicerad för den som lider av vissa sjukdomstillstånd som minskar eller helt hindrar förmågan att framföra ett fordon.

Att man har en viss sjukdom behöver inte betyda att man inte kan köra. Allt beror på sjukdomens svårighetsgrad, dess utveckling och personens fysiska tillstånd. Något som måste utvärderas regelbundet.

Sjukdomar som kan hindra framförande av körkortspliktiga fordon

Nedan beskriver vi vilka sjukdomar som är oförenliga med att framföra ett körkortspliktigt fordon och som kommer att hindra dig från att ta eller förnya ett körkort. Såvida du inte har ett läkarutlåtande som intygar att du trots sjukdomen är lämplig som förare!

 • Demens: demens är en av de sjukdomar som oroar DGT mest. Eftersom sannolikheten för att begå en trafikförseelse eller drabbas av en trafikolycka är 2,5 till 8 gånger högre hos personer med de första tecknen på denna sjukdom, än hos personer utan någon patologi.
 • Alzheimers
 • Depression
 • Schizofreni
 • Obstruktivt sömnapnésyndrom: Användare med apnésyndrom måste uppvisa en positiv medicinsk rapport för att kunna köra bil, eftersom symtomen på denna sjukdom (sömnighet, intensiv huvudvärk, uppmärksamhetsbrist, högt blodtryck, hjärtsvikt eller kardiovaskulära olyckor) inte är förenliga med körning.
 • Diabetes: Insulinberoende användare har begränsad körkortsförnyelse beroende på sjukdomstillståndet.
 • Transitorisk ischemisk attack
 • Ångestsyndrom
 • Personlighetsstörning
 • Kramper eller förlust av medvetande
 • Essentiell tremor
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Njurtransplantation: användaren måste vänta sex månader efter operationen för att få tillbaka körkortet.
 • Nefropati med dialys: denna patologi är inte exklusiv om patienten presenterar en positiv medicinsk rapport.
 • Amyotrofisk lateralskleros (ALS)
 • Muskeldystrofi
 • Osteoporos
 • Parkinsons
 • Epilepsi
 • Reumatoid artrit
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • Intellektuell utvecklingsstörning
 • Alkohol- och drogberoende
 • Arytmier, pacemakers och akuta hjärtinfarkter: alla användare med hjärtsjukdomar måste genomgå särskild övervakning av sina medicinska framsteg för att förnya sitt körkort.

Relaterade artiklar

Spaniens regler för körkort ändras.

Ny Spansk forskning om kvinnliga förare.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …