Covid-fallen ökar i Spanien och Sverige

Coronaviruset frodas bland befolkningen och covid-19 sprids, men smittspridningen är betydligt lägre i Spanien än i Sverige.

Coronavirus
Coronavirus

Vi är nu på väg mot en tredje jul med coronaviruset och när kylan kommer ökar även fallen med covid-19. Just nu sprids inte bara sars-cov-2, utan även andra luftvägsvirus. Inte minst influensa kan leda till allvarlig sjukdom och död för personer i riskgrupper. För dem är det därför angeläget med en så hög vaccinationstäckning som möjligt mot såväl covid-19 som influensa.

Hälsoministeriet i Spanien håller ett vakande öga på situationen och de har upptäckt att covid-fallen under de senaste två veckorna har mer än fördubblats från 8,9 % positiva till 15,2 %. Det kanske låter mycket men enligt den svenska folkhälsomyndigheten så togs prover vecka 42 och då låg antalet positiva i Sverige på 32 %. Och de flaggar också för en kraftig ökning både av smittspridningen och dödsfallen i Sverige.

Lägre smittspridning i Spanien.

Det finns flera anledningar till att smittspridningen är betydligt lägre i Spanien, en är att det är varmare klimat i Spanien. Det gör att man naturligt umgås mer utomhus och smittan sprids otroligt mycket lättare inomhus. Den andra anledningen är vaccinationstäckningen som är betydligt högre i Spanien, framförallt bland äldre. Den tredje anledningen är att årets vaccinationskampanj mot covid och influensa startade mycket tidigare i Spanien. Sista veckan i november hade fortfarande endast 40 procent av svenskarna över 80 år fått uppgraderat covidvaccin. Detta är något som folkhälsomyndigheten i Sverige har fått skarp kritik för. Sju forskare kritiserar covidvaccinationerna för att startat för sent i ett inlägg på DN Debatt.

Viruset fortsätter att utvecklas.

Sedan utbrottet av pandemin har SARS-CoV-2-viruset fortsatt att mutera, liksom symptomen som är förknippade med sjukdomen. Idag är myndigheterna framförallt bekymrade över 2 varianter. XBB.1.5 + F456L som står för 42,59 % av alla fall och BA.2.86 som står för 41,44 % av alla positiva fall.

Båda dessa stammar är undervarianter av Omicron och de har utvecklats på ett sådant sätt att de lurar immunsystemet. De kan kringgå vaccinationerna och lätt sprida sig från människa till människa. Däremot har båda mutationerna liknande symptom så de är lätta att upptäcka.

Symptom orsakade av coronaviruset.

Enligt American Medical Association (AMA) kan symptomen variera från de typiska för en förkylning, som hosta och snuva. Till de mer allvarliga med andningssvårigheter och låga syrenivåer i blodet, något som kräver akut läkarvård.

Utöver dessa vanliga symptom har det även dykt upp andra ”som kan verka annorlunda” jämfört med tidigare varianter av coronavirus som Alpha och Delta. ”I vissa fall kan symptom som tillfällig förlust av smak och lukt fortfarande uppstå, men har blivit mindre vanligt med Omicron-varianter” påpekar AMA. Dessa nya symptom varar mellan fem och sju dagar eller till och med längre. De inkluderar feber, frossa, trötthet, muskelsmärtor, halsont, illamående, kräkningar och diarré.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …