Prisutvecklingen på el- och gaspriset i EU

Spanien hade det största prisfallet på elpriset i hela EU under det första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period 2022.

Prisutvecklingen på el och gas.

Efter en betydande prisökning som började före den ryska invasionen av Ukraina, men som sköt i höjden under andra halvåret 2022, stabiliseras el- och gaspriserna. Energipriserna steg på grund av en ökning av naturgaspriset, vilket anses vara marginalbränslet. Energimarknaden prissätts efter marginalbränslet, vilket innebär att priset på naturgas påverkar elmarknadens priser.

Elpriserna inom EU.

Mellan januari och juni var elen 41 % billigare i Spanien än under samma period förra året, enligt uppgifter från Eurostat. Det europeiska statistikkontoret säger att EU börjar ta sig ur energikrisen tack vare ”stabiliseringen” av gaspriserna.

Kostnaden för gas, är den faktor som till stor del ansvarar för prisfallet i Spanien under första halvåret. Det var också denna faktor som orsakade de högsta ökningarna av energikostnaderna i Spanien från januari-juni 2022, då de var högst i EU. En vändpunkt kom i juni förra året, när EU-kommissionen tillät Spanien och Portugal att aktivera den iberiska mekanismen som begränsar kostnaden för gas i daglig prisbildning.

Enligt Eurostat var Spanien ett av få EU-länder som slapp den elprishöjning mellan januari och juni i år som drabbade 22 av dess 27 länder. Som i Nederländernas fall ledde till en extrem ökning med 953 %. Andra länder med stora prisökningar var Litauen (+88 %), Rumänien (+77 %) och Lettland (+74 %).

Vid sidan av Spanien, med en nedgång på mer än 41 %, finns det några andra länder där elpriserna också har sjunkit. Danmark (-16 %), Portugal (-6 %), Malta (-3 %) och Luxemburg (-0,4 %).

Spanska hushåll har betalat i genomsnitt 18,23 cent per kWh. Detta är något högre än i andra länder som Bulgarien (11,4 cent), Ungern (11,6) och Malta (12,6), men mycket lägre än i Nederländerna (47,5 cent), Rumänien (42,0) och Tyskland (41,3).

Sänkningen av priset på elräkningar inkluderar också sänkning och upphävande av skatter som fortfarande är i kraft i Spanien. Med IVA (moms), som är på det i EU lagstadgade minimumet på 5 %, i motsats till de vanliga 21 %. Samt elskatten, på 0,5 %, till skillnad från de vanliga 5,1 %.

Elpriset

Gaspriserna inom EU.

Mellan första halvåret 2022 och första halvåret 2023 steg gaspriserna i 20 av de 24 EU-länder som rapporterar gaspriser. Cypern och Malta rapporterar inte priser på naturgas. Finland redovisar inte naturgaspriserna inom hushållssektorn.

Gaspriserna (i nationella valutor) steg mest i Lettland (+139 %), Rumänien (+134 %), Österrike (+103 %), Nederländerna (+99 %) och Irland (+73 %). I den andra änden minskade Estland, Kroatien och Italien med en minskning mellan -0,6 % och -0,5 %, medan priset i Litauen förblev oförändrat.

Uttryckt i euro var de genomsnittliga priserna på gas för hushåll under första halvåret 2023 lägst i Ungern (3,4 cent per kWh), Kroatien (4,1) och Slovakien (5,7) och högst i Nederländerna (24,8), Sverige (21,9) och Danmark (16,6).

Gaspriserna

Andra halvan av det här året påverkas av det som händer i Israel med omgivning.

Priserna på el, naturgas och olja stiger.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Lokalpolisen i Málaga.

Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar

Málaga har börjat med radarkontroller av elsparkcyklarnas framfart i staden, de första böterna på 200 …