Solenergin avvärjde energibrist i Europa

En kraftig ökning av solenergiproduktionen i södra Europa spelade en ledande roll för att avvärja energibrist under de senaste värmeböljorna.

Solenergi från solkraftverk
Solkraftverk utanför Sevilla.

Till skillnad från i Sverige så är det på sommaren som energiåtgången är som högst i Sydeuropa. Detta beror på att elbehovet för luftkonditionering vida överstiger vinterns behov av värme. Det är också betydligt mer energikrävande att kyla luft än att värma den, det går åt runt fyra gånger mer energi att kyla luft än att värma den. Solenergi är särskilt lämpad för att klara av sommarvärmen då solens strålning är starkast runt den varmaste delen av dygnet, då elbehovet för kylning också är som högst.

”Den mycket betydande tillväxten av solenergi kompenserar i princip för topparna som orsakas av luftkonditionering,” sa Kristian Ruby, generalsekreterare för industrigruppen Eurelectric, om situationen i Spanien.

Spanien och Grekland är bland de länder som har installerat många fler solpaneler efter de rekordhöga energipriser förra året. De strävar dessutom efter ökad energisäkerhet kopplat till Rysslands invasion av Ukraina.

Spanien har byggt ut solenergin kraftigt

Solpaneler
Spansk solel, foto: Diego Delso.

Spanien lade till rekordhöga 4,5 gigawatt solcellskapacitet förra året, vilket resulterade i en solenergiproduktion i juli som var högre än någon månad hittills. Sa den spanska elnätsoperatören Red Electrica. Data från Ember visade att solenergi stod för nästan 24 % av Spaniens el i juli i år, upp från 16 % i juli 2022.

Italien och Grekland har också byggt ut kapaciteten

Solenergi från solkraftverk i Grekland.
Detta grekiska solkraftverk förser 75.000 hushåll med el.

När skyhöga temperaturer och efterfrågan på kyla ledde till en topp i siciliansk effektbehov den 24 juli täcktes nästan hälften av överskottsbehovet av solenergi. Energibehovet på Sicilien uppgick till 1,3 GW visar Refinitiv-data. Siciliens solenergiproduktion förra månaden var mer än dubbelt så stor som i juli 2022. ”Utan den extra solenergin skulle påverkan på systemets stabilitet ha blivit mycket värre,” sa Refinitivs energianalytiker Nathalie Gerl.

Solenergi under uppbyggnad i Italien.
Installation på Sicilien, Italien.

Enbart solenergi kan inte hålla upp nät under svår påfrestning. Catania, nedanför Etna på östra Sicilien, har drabbats av ström- och vattenförsörjningsavbrott som lokala tjänstemän delvis skyllde på värmen. I Aten sa elnätsoperatören IPTO att skogsbränder hade skadat delar av elnätet.

Men mer solenergi bidrog till att tillfredsställa efterfrågan i båda länderna. Under Greklands toppeffektbehov i år, även den 24 juli, täckte solceller 3,5 GW av den totala efterfrågan på 10,35 GW, sa nätoperatören IPTO.

Även längre norr ut har solenergin bidragit

Även i svalare och mindre soliga västländer som Belgien, har solenergi täckt mer än 100 % av den extra energi som behövs under middagstidens toppar i energibehovet.

Efterfrågan på el

Trots sin snabba tillväxt är solenergi fortfarande en relativt liten del av elproduktionen i de flesta länder. Där källor som vatten, vind, gas, kol och kärnkraft vanligtvis täcker huvuddelen av efterfrågan under året.

Analytiker säger att en andra faktor har hjälpt till att hålla Europas energisystem igång denna sommar: Totalt sett har efterfrågan på energi varit relativt låg.

Så har det varit sedan Europas energikris förra året, då Ryssland skar ner gasleveranserna till Europa. Energipriserna i Europa är fortfarande höga jämfört med historiska nivåer och konsumenter och industrier har svarat med att använda mindre el.

Extrem värme i sommar har några gånger brutit igenom denna trend. Men totalt sett har efterfrågan varit under det normala. Italiens genomsnittliga elförbrukning per timme i juli var 4,4 % lägre än i juli 2022. Medan Spaniens minskade med 3,6 %, visar Refinitiv-data. ”Den enda anledningen till att detta har varit uthärdligt är miljön med lågt effektbehov som vi för närvarande befinner oss i,” sa Gerl från Refinitiv.

Det värsta har inte kommit än

Forskare förväntar sig att klimatförändringarna kommer att göra värmeböljor av det slag som södra Europa har drabbats av i sommar mer frekventa. Samt dessutom ännu allvarligare under de kommande åren något som kommer att ökar pressen på Europas energiinfrastruktur.

”Våra energisystem är verkligen inte utformade för att klara sådana situationer”, säger Simone Tagliapietra, senior fellow vid tankesmedjan Bruegel.

Redan före årets skogsbränder och rekordtemperaturer minskade värmen och torkan förra året vattenkraftproduktionen. Hämmade bränsletransporter via floder och tvingade vissa kärnkraftverk att minska sin produktion när kylningen begränsades av höga temperaturer i floderna.

I ett brev till EU-kommissionen förra veckan uppmanade branschgrupper, inklusive SolarPower Europe beslutsfattare att påskynda investeringar i energinät. Samt främja projekt som kopplar samman solenergi med energilagring. Allt för att säkerställa att solenergin expanderar tillräckligt snabbt för att uppfylla klimatmålen.

En informativ video från USA om hur solenergi fungerar vid värmeböljor

Fler artiklar relaterade till solenergi

Carrefour installerar solpaneler i mängd.
Mycket kombinerad sol- och vindenergi.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Microsoft

Microsoft investerar stort i norra Spanien

Microsoft planerar att investera 2,3 miljarder dollar i ett nytt datacenterprojekt i Aragonien i norra …