Spanien överväger att höja tobaksskatten

Spanien har ett av de lägsta priserna i Europa för tobaksprodukter men hälsoministeriet vill av hälsoskäl höja skatten på tobak.

Person som röker tobak.

Genom att höja tobakspriset vill hälsovårdsmyndigheterna avskräcka ungdomar från att börja med ovanan att använda tobaksprodukter. Det ingår i den övergripande planen som hälsoministeriet har och som de avser att implementera i år. I slutändan måste dock alla prisökningar på cigaretter och andra tobaksprodukter godkännas av finansministeriet.

Nu är det inte bara rena tobaksprodukter som blir föremål för skattehöjningar. Planen innebär också en särskild skatt på elektroniska cigaretter som innehåller nikotin. Vidare så ingår det också att utöka de områden som omfattas av rökförbud till fler områden och platser.

Tobakspriserna i Spanien är i en internationell jämförelse låga. En genomsnittlig förpackning med cigaretter kostar i Spanien cirka 4,80 euro. Däremot har Tyskland, Frankrike och Irland betydligt högre priser, allt från nästan sju euro till tretton euro per förpackning. Även i Sverige är cigaretterna dyrare och kostar runt sex euro.

Helt i linje med WHOs strategi mot rökning.

Under flera år har medicinska och vetenskapliga sällskap i linje med världshälsoorganisationens (WHO) strategi mot rökning bett om skattehöjningar på nikotinprodukter. Eftersom högre priser bevisligen minskar konsumtionen, uppmuntrar rökare att sluta och avskräcker unga personer från att börja röka.

Relaterade artiklar till tobak och rökning:

Spanien överväger en rad olika rökförbud.
Spanien förbjuder smaksatta vapes.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de Las Canteras, Kanarieöarna.

Sommarvädret tar paus i delar av Spanien

I början av veckan har vi stabilt sommarväder i Spanien, men på onsdag blir det …