Spaniens ekonomi ett verkligt kraftpaket

Enligt en rapport från OECD kommer Spaniens ekonomiska tillväxt att gå om den i USA, Tyskland och Frankrike.

Trots att Spanien stod inför den värsta lågkonjunkturen bland västeuropeiska länder under covid-19-pandemin. Så framträder landet nu som föregångare inom ekonomisk tillväxt inom euroområdet och länder med stora ekonomier. OECD med säte i Paris har reviderat Spaniens tillväxtprognoser uppåt, i en rapport som publicerades fredagen den 9 juni.

Oecd logotype

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Det är en internationell organisation med 38 medlemsländer. Organisationen arbetar i första hand med ekonomiska analyser, bedömningar och prognoser.

De senaste prognoserna från OECD visar att Spaniens tillväxttakt överstiger två procent för 2023 och under 2024 förväntas bara en aningen mindre tillväxttakt. Ekonomer vid policyforumet lyfter fram motståndskraften i Spaniens ekonomi, som har överträffat förväntningarna.

Jämfört med tidigare uppskattningar har OECD uppgraderat Spaniens tillväxtprognos, höjt den med fyra tiondelar för att nå 2,1 procent för i år. Samt öka den med två tiondelar för att nå 1,9 procent för 2024.

Även om dessa siffror inte motsvarar den ”exceptionella” tillväxttakten som upplevdes 2022 och 2021. När Spaniens ekonomi expanderade med 5,5 procent på grund av återhämtningseffekten efter pandemin, återgår Spanien gradvis till en mer stabil tillväxtbana.

Inrikes

De ekonomiska svagheterna som exponerades under covid-19-krisen, särskilt inom sektorer som gästfrihet och turism. Har nu blivit styrkor som bidrar till att Spaniens tillväxt hamnar över genomsnittet.

OECD undvek dock att kommentera det kommande förtidsvalet i juli, som potentiellt skulle kunna medföra förändringar i regeringen och den ekonomiska politiken.

Faktorer som låg inflation, en motståndskraftig arbetsmarknad och stark exporttillväxt tros driva Spaniens ekonomiska motor. Trots ökade finansieringskostnader fortsätter spanska företag att investera i kapital och att anställa mer personal.

Global jämförelse

Spanien förutspås överträffa andra stora ekonomier i OECD och överträffa tillväxttakten i USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, Kanada och Nederländerna både 2023 och 2024. Dessutom förväntas Spaniens tillväxttakt vara mer än dubbelt så hög som i euroområdet 2023 och fyra tiondelar högre 2024.

Spaniens ekonomiska utsikter är på uppgång, och OECD förutspår att de kommer att överträffa stora ekonomier. Trots utmaningar och behovet av reformer så ger Spaniens motståndskraft, starka arbetsmarknad och gynnsamma förhållanden inom sektorer som turism och export fördelar. Spanien är en föregångare i den post-pandemiska återhämtningen.

Tänkvärt från OECDs ungdomsråd

OECD Youthwise MCM-meddelande om ”Securing a resilient future: Shared values and global partnerships”:

Ekonomiskt relaterade artiklar.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …