Spaniens flygplatsoperatör Aena gör storvinst

De stora turistströmmarna till Spanien har lett till att flygplatsoperatören Aena fördubblade sin nettovinst under det första kvartalet 2024.

Gran Canarias flygplats, Aena.
Gran Canarias flygplats. Foto: Mololo, CC.

Turistboomen i Spanien betydde att Aena under det första kvartalet gjorde en vinst på 261 miljoner euro. Detta är nästan dubbelt så mycket som de 133,6 miljoner som de drog in under samma kvartal 2023.

Under de tre första månaderna 2024 uppnådde Aena en bruttorörelsevinst (Ebitda) på 581 miljoner euro. Med en marginal på 47 %, enligt dess räkenskaper som släpptes tisdagen den 30 april. Det är en ökning med 60 % jämfört med 2023 (368,6 miljoner). Konsolideringen av 11 brasilianska flygplatser (BOAB) bidrog med 44 miljoner euro till Aenas intäkter och 25,3 miljoner euro till Ebitda, påpekade Aena.

(Ebitda är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.)

Aena förvaltar inte bara spanska flygplatser.

Det spanska flygplatsbolaget Aena förvaltar 48 flygplatser i Spanien och flera internationella flygplatser. Detta inkluderar London-Luton och 11 stycken i Brasilien, totalt hanterar de 63 flygplatser.

En Aena flygplats i Brasilien.
En av Aenas brasilianska flygplatser. Foto: Valter Campanato/ABr, CC.

Passagerartrafiken för Aena-gruppen (Spanien, London-Luton och flygplatserna i nordöstra Brasilien och de elva flygplatserna i ”Eleven Airports Block of Brazil (BOAB)” ökade till 74,6 miljoner (11,9 % mer än 2023). Detta drevs främst av ökningen av trafiken på flygplatser i Spanien, där den ökade med 13,2 % till 60,8 miljoner passagerare.

Flygplatsoperatörens totala intäkter från januari till mars växte till 1,23 miljarder euro, en ökning med 20 % jämfört med första kvartalet föregående år. Flygindustrins intäkter var 632 miljoner euro, 21 % mer än 2023. Kommersiella intäkter, stödda av en tillväxt i försäljningen från kommersiell verksamhet, nådde 402,2 miljoner, en ökning med 19,4 % jämfört med första kvartalet 2023.

Flygplatsoperatörens konsoliderade finansiella nettoskuld uppgick till 5,79 miljarder euro, jämfört med 6,22 miljarder euro 2023. Detta minskade den konsoliderade koncernens finansiella nettoskuld i förhållande till Ebitda till 1,79 gånger.

Relaterat till Aenas flygplatser i Spanien.

Málaga överträffar europeiska storflygplatser.
Det blir lättnader för Spaniens mindre flygplatser.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Lokalpolisen i Málaga.

Hastighetskontroller med radar för elsparkcyklar

Málaga har börjat med radarkontroller av elsparkcyklarnas framfart i staden, de första böterna på 200 …