Subventioner för pensionärer i Spanien

Om du är pensionär i Spanien är det bra att känna till att det finns flera förmåner som du kan göra anspråk på för att förbättra din ekonomi.

Pensionärer

Men det är viktigt att du är medveten om att vissa av dessa bara är tillgängliga för personer med spansk pension. Du måste också vara boende i Spanien (resident), som turist kan du inte göra anspråk på förmånerna. Däremot spelar din nationalitet ingen roll, svensk eller spanjor gör ingen skillnad.

Här kommer ett urval av de vanligaste subventionerna. Det finns många fler, framförallt regionala eller kommunala stöd.

Rabatter på telefonkostnader.

Det är viktigt för äldre att hålla kontakten med sina familjer, både på telefon och via internet. Som tur är finns det ekonomiskt stöd för detta i form av vouchers från flera telefonbolag. Dessa gör att du kan spara upp till 70 procent på registreringsavgifter för individuella linjer, samt rabatter på månadsavgifter på upp till 95 procent. För att vara berättigad måste du bevisa att din familjeinkomst inte överstiger 9.023,50 euro per år och att du har en allmän pension.

Värme och el.

Om du är i en utsatt situation kan du ansöka om sänkning av din elräkning. Rabatten som tillämpas kan variera beroende på din situation och behov. Du kan beviljas upp till 80 procent av din räkning om myndigheterna anser det nödvändigt. Det lägsta beloppet du får om du lyckas är 40 euro per månad. Detta bidrag avses täcka varmvatten- och värmekostnader som ingår i din elräkning.

Hjälp med hyran.

Även om de flesta pensionärer i Spanien äger sin egen bostad så är det cirka fem procent som hyr. Om du är en av dessa kan du också beviljas ekonomiskt stöd för att hjälpa till att betala för din bostad. Denna förmån är en engångsbetalning på 525 €. Den riktar sig till alla förmånstagare av en icke avgiftsfinansierad ålderspension som är innehavare av ett hyreskontrakt och inte äger en bostad. Bostaden måste vara ditt vanliga hem och du får inte ha någon familjerelation med hyresvärden. Du kan begära detta från de relevanta myndigheterna i din region. I Baskien och Navarra handhas det av provinsråden. Och i Ceuta och Melilla är det de territoriella direktoraten för institutet för äldre och sociala tjänster (Imserso) som sköter detta.

Stöd för assistans.

Om du bor ensam eller tillsammans med en partner eller familjemedlem, snarare än på ett vårdboende, men ändå behöver assistans. Då kan du begära förmåner för hemtjänst eller dagcenter. Tänk på att den här typen av stöd vanligtvis endast är tillgänglig för dem som har betalat till det spanska socialförsäkringssystemet. Men det är värt att kolla med dina lokala myndigheter för att se vilka alternativ du har för det är inte alltid så.

Stöd för att minska skillnaderna mellan könen.

Om du är kvinna och får spansk pension kan du kanske få en liten bonus på dina månatliga inkomster. Syftet med det är att kompensera för den skada på din yrkeskarriär du kan ha lidit under åren. Det kan bero på att du var den primära vårdaren för dina barn och att din yrkeskarriär därför fick ett bakslag. Tillägget i år är satt till 33,20 euro per månad.

Fler artiklar relaterade till pensionärer i Spanien.

Spaniens subventionerade pensionärsresor kan sprida sig.
Reglerna förändras för bankavgifter och bolån.
De spanska pensionerna höjdes i januari.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Virgen del Carmen.

Virgen del Carmen firas den 16 juli

På kvällen den 16 juli firas fiskarnas och sjömännens skyddshelgon Virgen del Carmen i de …