Flygen till Spanien når nya höjder

Den spanska flygplatsoperatören Aena har idag släppt positiva trafikprognoser och expansiva finansiella mål för flera år framåt.

Aena huvudkontor.
Aenas huvudkontor. Foto: Gemmahz, CC.

Aena avslöjade idag att de förväntar sig att dess årliga passagerarantal kommer att överstiga 300 miljoner år 2026, ett år tidigare än tidigare beräknat. Detta har lett till att de reviderar sina trafikprognoser och uppdaterar sina finansiella mål. I år förväntas omkring 294 miljoner passagerare genom dess flygplatser och 310 miljoner hanteras i dess nätverk 2026.

Andra förutsägelser som Aena avslöjade i dag när de uppdaterade sin strategiska plan för 2022-2026, inkluderar:

• Utsikterna för sommarsäsongen 2024 ser bra ut med cirka 7 % mer trafik än 2023.
• Aena kommer att hantera över en miljon passagerare om dagen över hela världen 2026.
• EBITDA-marginalen 2026 kommer att ligga kvar på cirka 59 %, och dess utbetalning på 80 % kommer att förbli en av de högsta i sektorn.

Aenas VD och koncernchef uttalar sig.

Maurici Lucena

Aenas VD, Maurici Lucena, noterade att ”att överträffa de mål som ursprungligen satts är inte bara en konsekvens av en bättre ekonomisk situation, utan också av en framgångsrik strategi”.

Enligt Aena stödes optimismen av ”goda utsikterna för sommarsäsongen 2024, med cirka 7 % mer trafik än 2023″. Där står det: ”Denna kraftiga uppgång i trafiken, som är mer uttalad på turistflygplatser, kommer att kräva mer investeringar i infrastruktur för att synkronisera kapaciteten med förväntad efterfrågan. Samt även för att anpassa flygplatserna till nya säkerhetskrav och upprätthålla servicekvaliteten”.

Därför kommer Aena i DORA III, som kommer att löpa från 2027 till 2031, att föreslå investeringar som åtminstone kommer att fördubbla de som gjorts under de senaste åren. Aena har börjat analysera behoven hos alla spanska flygplatser för att utforma investeringsförslaget som ska presenteras för flygbolagen 2026.

Utsläppsfria flygplatser tio år före schemat.

Aena lovar också att aktivitetsökningen kommer att balanseras med den intensiva minskningen av utsläppen från dess flygplatser.

Aena har i sin klimathandlingsplan redan tidigarelagt med tio år uppnåendet av nollnettoutsläpp i förhållande till sektorns globala engagemang 2050. Men nu blir flygplatsoperatören ännu mer ambitiös. ”Aenas engagemang för hållbarhet är inte förhandlingsbart och är en transversell faktor i vårt strategiska ramverk. Detta framgår av det faktum att vi varje år rapporterar till bolagsstämman om vår klimathandlingsplan”, konstaterade Lucena.

Ett annat mål på vägen mot koldioxidutsläpp är att totalt 19 flygplatser i det spanska nätverket ska ha ACA-certifiering (Airport Carbon Accreditation) nivå 4+ år 2026, som skall stiga till nivå 5 år 2030.

Fler artiklar relaterade till flygplatserna i Spanien.

Flyget till Spanien slog rekord 2023.
Málaga flygplats når nya höjder.
Flygplatser i Spanien inför biometriska system.
Det blir lättnader för Spaniens mindre flygplatser.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Årets Oliv 2024

Årets Oliv – ett nordiskt avtryck i Esteponas kulturliv

Kultur kan representeras i många olika former, något som anammas av föreningen Estepona Nórdico med …