Nya åtgärder för att underlätta för hushållen

Spaniens regering inför nya åtgärder samt förlänger befintliga subventioner för att lätta på det ekonomiska trycket för hushållen.

Ekonomi

Huvuddelen av de åtgärder som för närvarande är på plats som rabatterade transporter kommer att förlängas in på det nya året. Men EU har satt press på Spanien att skära ner på vissa bistånd, så både gas och el blir dyrare 2024.

Gas och el.

Från den första januari kommer momssatsen på elen att höjas från den nuvarande kraftigt reducerade skattesatsen på 5 % upp till 10 %. Den kommer därefter att ligga på den nivån hela 2024.

Gasen som för närvarande också beskattas med 5 % kommer gradvis att höjas till 10 % mellan januari och mars. För att därefter återgå till sin normala momssats på 21 % i slutet av 2024.

Dessutom har regeringen förlängt förbudet mot att stänga av el- och gasförsörjning till hela 2024. De behåller också begränsningarna av höjningarna av priset på gastaxan (TUR) och butanflaskorna.

Matpriser.

Den nuvarande momssatsen på 0 % på baslivsmedel och 5 % på olivolja och pasta kommer att finnas kvar till juni 2024. Vad som kommer att hända därefter har inte regeringen uttalat sig om.

De extra förmåner som idag ges till utsatta hushåll kommer också att fortsätta fram till juni.

Skatter för banker och energibolag.

Förra året infördes två nya avgifter för att säkerställa att banker och stora energibolag bidrog med en del av sina ”extraordinära vinster”. Bankskatten behålls oförändrad, det innebär att räntor och provisioner för alla finansiella företag som fakturerade mer än 800 miljoner 2019 fortsätter att beskattas med 4,8 %.

Däremot förändras skatten för energibolagen. De företag i sektorn som fakturerade mer än 1.000 miljoner euro 2019 får en sänkning av skatten med 1,2 %.

Jobb och bostad.

Under hela 2024 kommer företag inte att få ange energikostnadsökningar som skäl för att säga upp personal. Vidare får hyresvärdar inte vräka personer som anses vara i utsatta situationer.

Kollektivtrafik.

Alla de rabatter och bonusar som har funnits under hela 2023 kommer att finnas kvar nästa år. Regeringen hade planerat att slopa gratiskorten för lokal- och medeldistanstågen för vissa användare. Men de har backat och erbjudandet kommer även i fortsättningen att gälla hela befolkningen.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …