I vissa fall är det obligatoriskt med brandsläckare i bil

Om det är obligatoriskt med brandsläckare i din bil beror på vilket typ av fordon eller fordonskombination som du har.

Brandsläckare i bil.
Bra placering. Foto: Senado Federal, CC.

Artikeln avser vad som gäller i Spanien, men det finns många andra länder som har motsvarande regler. Vissa länder har betydligt strängare regler, i t.ex. Polen måste alla bilar ha brandsläckare. Reglerna gäller alla fordon som färdas på vägarna, oavsett om de är spanskregistrerade eller utlandsregistrerade.

Enligt de allmänna fordonsföreskrifterna är vanliga personbilar (privatbilar) oftast inte skyldiga att ha någon brandsläckare. Men det finns ett viktigt undantag, om din bil drar en lätt släpvagn eller husvagn måste bilen vara utrustad med brandsläckare.

I de allmänna fordonsföreskrifterna, bilaga XII står det bland annat:

“Los autobuses, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías, estos dos últimos de masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, y los conjuntos de vehículos no especiales, deberán llevar (…) un equipo homologado de extinción de incendios, adecuado y en condiciones de uso”.

Detta betyder att bussar, blandade fordon (över 3.500 kg), lastbilar (över 3.500 kg.), icke speciella fordonskombinationer och personbilar som drar släp eller husvagn skall ha brandsläckare. Att inte medföra brandsläckare när lagen kräver det medför böter på upp till 200 euro.

Typ och placering.

Vad som krävs i Spanien är en släckare typ BC, det vill säga en brandsläckare som kan släcka bränder i flytande samt gasformiga bränslen. Det betyder i praktiken en pulversläckare, 1 kg är godkänt i Spanien men 2 kg rekommenderas. Om den har högre klassificering t.ex. ABCE är det givetvis ännu bättre. Dessa storlekar gäller för de flesta fordon upp till 7.500 kg i Spanien. Över den gränsen eller om man transporterar farligt gods gäller andra regler.

Det finns inga regler i Spanien för var brandsläckaren skall placeras förutom att den inte får placeras så att den kan skada någon vid en inbromsning eller en olycka. Men den skall vara lätt tillgänglig, under sätet eller i bagaget är helt godkänt. Vissa andra länder har stängare regler och kräver att den enkelt skall kunna nås från förarplatsen. Det bästa är om den sitter fastmonterad i därför avsett fast monterat fäste.

Underhåll.

Brandsläckare

Det finns inga regler i Spanien som föreskriver något underhåll för brandsläckare i privatbilar, för yrkesmässig trafik gäller andra regler. Men man bör regelbundet kontrollera manometern på brandsläckaren så att det finns tryck i den. Vissa tillverkare anger dock en livslängd (vanligtvis fem år) och den får inte överskridas utan då måste den antingen bytas eller besiktigas.

Ett bra biltillbehör.

Även om man har ett fordon där det inte är ett krav så är en brandsläckare så är det bra att ha vid en nödsituation. Priset är heller inget som borde avskräcka, i Spanien kostar en brandsläckare godkänd för bil från cirka 17 euro. I Sverige kostar i dag en 1 kilos pulversläckare 199 kr och en 2 kilos 249 kr på Biltema.

Lite mer om bilar och trafik i Spanien.

Böter för klistermärken på bilen.
Vissa sjukdomar är oförenliga med bilkörning.
Doftgran kan ge dryga böter.
Felaktig användning av daschcam kan bli dyrt.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Playa de la Malagueta.

Väderprognos för Spanien 28 maj – 2 juni 2024

Med undantag för den allra nordligaste delen av Spanien har sommarvärmen kommit med besked, men …