Lidl i Spanien överstiger 700 butiker

Den tyskägda stormarknadskedjan Lidl öppnar 30 nya butiker i Spanien under 2024 och kommer då att ha mer än 700 butiker i landet.

Lidl

Men det långsiktiga målet stoppar inte där, enligt direktör Ferran Figueras är målet 1.000 butiker. När Figueras talade under ett evenemang i Madrid sa han att Lidl España för närvarande har 12 logistikanläggningar. Men de planerar att öppna ytterligare fyra centrallager, av vilka några redan är under byggnad. Dessutom kommer de att öppna en stormarknad på Madrid-Barajas flygplats, men den kommer inte att stå klar innan 2026.

De totala investeringarna under 2023 förväntas uppgå till mellan 250 och 300 miljoner euro. Hittills har Lidl investerat 2, 5 miljarder euro på den spanska marknaden.

Prispåverkan

Prishöjningarna har påverkat resultatet för Lidl i Spanien. Företaget hade en nettovinst på 193 miljoner euro under sitt senaste räkenskapsår (de har brutet räkenskapsår, februari). Det var enligt Figueras likvärdig med förra årets 190 miljoner euro.

Försäljningen har under denna perioden ökat med 18 % till 6,08 miljarder euro. Ökningen är delvis på grund av inflationseffekten men också på grund av att de har öppnat 20 nya butiker. Kostnadsökningarna har dock lett till en minskning av marginalerna med 15 %.

För det innevarande räkenskapsåret som avslutas i februari 2024, är prognosen att tillväxten av försäljningen skall vara strax under 10 %. Lidl España ser optimistiskt på framtiden i Spanien för att konsumtionen visar på en ökning och kunderna väljer mer värdefulla produkter.

Rekordexport

Figueras tillade att lågprisföretaget registrerade en export på 3,5 miljarder euro i spanska jordbruks- och livsmedelsprodukter, dessa distribuerades till lågprisföretagets 30 verksamhetsländer. Han lyfte fram den betydande inverkan detta har haft på den spanska ekonomin. Främst genom att bidra med 8,19 miljarder euro till BNP och skapa över 172.000 jobb.

Lidl (med en marknadsandel på 6,2%) är den tredje största stormarknadskedjan på den spanska marknaden, efter Mercadona (27 %) och Carrefour (9,7 %).


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

En bra strand.

Vad flaggorna på Spaniens stränder betyder

Att känna till vad de olika flaggorna betyder kan hjälpa till att undvika tragedier eller …