Spansk vindkraft gick bra i januari

De spanska vindkraftturbinerna genererade 31,5 procent av den förbrukade elen i Spanien under januari 2023.

Spansk vindkraft

Efterfrågan på el i Spanien sjönk med 4,1 % i januari. Förnybar energi som koncentrerad solenergi, termisk, solcells-, hydraulisk och vindenergi genererade 57,4 %, upp till 13.742 GWh el som genererades under denna månad, den högsta månadsproduktionen sedan mätningarna startade. Tekniker fria från CO2-utsläpp bröt också sitt eget månatliga märke genom att producera 18.827 GWh el denna månad.

I januari uppgick efterfrågan på el i Spanien till 22.052 GWh, 3 % mindre än den som registrerades samma månad föregående år. Om man tar hänsyn till effekterna av arbetstid och temperaturer minskade efterfrågan med 4,1 %.

Under denna månad har förnybar produktion varit 40,9 % högre än samma månad 2022, och har nått rekordsiffran på 13.742 GWh månatlig produktion, vilket innebär en andel på 57,4 % av den totala mixen.

Elförbrukning i Spanien
Utveckling av efterfrågan på el i Spanien

Med uppsvinget av förnybar energi har produktionen av den uppsättning tekniker som inte släpper ut CO2 också registrerat ett nytt historiskt maximum på 18.827 GWh, vilket är mer än 80 % av den totala produktionen i Spanien och har nått nivåer på upp till 90,7 % under vissa timmar i månaden.

De gynnsamma väderförhållandena denna månad, med konstanta och måttliga vindar, har gjort att vindkraften är den största källan för elproduktion med ett bidrag på 31,5 % av totalen, enligt de preliminära uppgifter som finns tillgängliga idag. Denna teknik har ökat sin månatliga produktion med 39,2 % jämfört med samma månad 2022 och har registrerat 7.537 GWh. I januari var denna teknik ansvarig för mer än 50 % av den dagliga energin som genererades under två dagar, där den den 8:e nådde en ny topp genom att bidra med 53,1 % av mixen.

Å sin sida ökade el från solceller, med 1.668 GWh registrerat i januari, sin produktion med 6,3 % jämfört med förra året och fick en andel på 7 %.

Vattenkraft, som har haft ett lågt bidrag till den spanska produktionsstrukturen under flera månader, ökade med 93,8 % i januari jämfört med samma månad 2022 och nådde 4.042 GWh, en siffra som motsvarar 16,9 % av totalen.

Efterfrågestruktur i januari

Fastlandets efterfrågan på el minskar med 3,2 %

På fastlandet har efterfrågan på el varit 20.834 GWh, 3,2 % lägre än januari 2022, en variation som minskar till 4,4 % när effekterna av kalender och väder beaktas.

Fastlandets förnybara energikällor genererade nästan 60 % av totalen i januari, enligt de preliminära uppgifter som finns tillgängliga idag, som visar en rekordproduktion på 13.558 GWh, 40,6 % mer än samma månad föregående år. Utsläppsfria tekniker bidrog i sin tur med 83,1 % av totalen.

Fastlandets generationsstruktur för januari leds också av vindkraft, som har svarat för 32,4 % av totalen med 7.403 GWh producerad under denna månad, 38,3 % mer än i januari 2022.

Det elektriska systemet på Balearerna och Kanarieöarna

På Balearerna uppskattas efterfrågan på el i januari till 453.756 MWh, 2,4 % lägre än den som registrerades i januari 2022 och 2,5 % mindre om man tar hänsyn till effekterna av arbetstider och temperaturer .

När det gäller produktion var det kombinerade kretsloppet, med 75,7 % av energin producerad på Balearerna, den största källan på öarna denna månad. Å sin sida utgjorde förnybar energi utan motsvarande koldioxidutsläpp genererad på Balearerna 8,1 % av det totala. Dessutom bidrog undervattenskabeln mellan fastlandet och Mallorca under denna månad till att täcka 27,2 % av Balearernas elbehov.

På Kanarieöarna för sin del var efterfrågan på el i januari 731.584 MWh, 2,6 % mer. Återigen, om man tar hänsyn till effekterna av kalendern och temperaturerna, var efterfrågan 2,2 % högre än samma månad föregående år.

När det gäller elproduktion på Kanarieöarna var den kombinerade cykeln, med 39,4 % av den totala, också den största källan i januari. Förnybar energi och utsläppsfri teknik ökade med 95,7 % jämfört med januari 2022 och nådde en andel på 21,5 % av produktionen, med vindkraftsbidraget 18,3 %.


Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Terrass som rasade i Palma de Mallorca.

Terrassen som rasade i Palma hade nyligen invigts

Kollapsen av terrassen orsakade 4 människors död och skadade nästan 30 varav 16 fick föras …