67 miljoner euro till Spanien för ny infrastruktur

Spanien har erhållit mer än 67 miljoner euro i europeiskt bistånd för utbyggnaden av 3.437 elektriska laddpunkter och två vätgasstationer.

Europeiskt bistånd för infrastruktur.

Detta ligger inom ramen för den fjärde ansökningsomgången för Connect Europe Mechanism (CEF) dedikerad till Alternativ för bränsleinfrastruktur ( Alternative Fuels Infrastructure Facility eller AFIF).

Närmare bestämt har sju affärsprojekt, med spanskt deltagande och andra stater i Europeiska unionen, tilldelats 231 miljoner euro i CEF-medel. För att öka laddnings- och tankstationer för alternativa bränslen med låga utsläpp, varav det uppskattas att mer än 67 miljoner euro kommer att investeras direkt i Spanien. De sju förslag som valts ut av EU-kommissionen har stöd från ministeriet för transport, mobilitet och urban agenda (Mitma).

Sju projekt med spanskt deltagande.

Av de sju utvalda projekten med spanskt deltagande är fyra avsedda för installation av 365 laddstationer med 2.601 laddpunkter för elfordon. Samtliga längs det spanska transeuropeiska transportnätet (TEN-T), främst i interurbana sektioner. Laddpunkterna kommer att ha supersnabbladdning (≥125 kW) eller ultrasnabbladdning (≥250 kW). Vilket gör att batterierna i lätta och tunga elfordon kan laddas om på mellan fem och 20 minuter beroende på laddstolpens kraft. Nedan följer detaljerna per förslag:

125 laddstationer utrustade med 1.002.150 kW supersnabba laddningsställen för elfordon längs de interurbana delarna av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) i Spanien. Åtgärden är en del av Pallantia-projektet och kommer att få 22,5 miljoner euro i europeiskt bistånd.

95 stationer utrustade med 352.150 kW laddpunkter för elfordon och 62.350 kW ultrasnabba laddningsplatser för elbussar och lastbilar längs RTE-T i Spanien. Dessa blir helt försörjda med förnybar energi. Initiativet är en del av det transeuropeiska projektet Accelerating on-the-go EV ultrasnabbt laddnätverk i Italien, Frankrike, Spanien och Portugal. Åtgärderna i Spanien kommer att ha en uppskattad europeisk finansiering på cirka 11,5 miljoner euro.

20 laddstationer utrustade med 80.150 kW laddpunkter för lätta elfordon och 20.400 kW laddplatser för tunga elfordon längs TEN-T. Åtgärden ingår i Heavy Wav-E-projektet, Medelhavets ultrasnabbladdnings-artär för elektriska tunga och lätta fordon. Det kommer att få ett maximalt uppskattat stöd på 2,8 miljoner euro för arbetet i Spanien.

125 stationer utrustade med 1.085.250 kW laddpunkter för elfordon längs den spanska RTE-T. Utbyggnaden är en del av Accelerate Europes nyckelinfrastruktur – GENERAL-projektet, som har 23,4 miljoner euro för åtgärder i Spanien.

Även för spanska flygplatser.

Ett annat av förslagen som valts ut av EU-kommissionen för att få finansiering från CEF-medel är Aena-projektet. Det är till för uppbyggnaden av ett nätverk av 444 stationer med 836 laddningspunkter för elfordon för marktjänster på 37 spanska flygplatser. Flygplatschefen har avsatt cirka 3,4 miljoner euro i europeiska medel.

Tankning av vätgas.

De två sista projekten syftar till att bidra till skapandet av ett nätverk för vätgastankning. Genom Air Products European HRS Network-initiativ kommer byggandet av en station för flytande vätgas på 700 bar på motorväg A-7 nära Tarragona, att subventioneras med 2,3 miljoner euro.

Det sista samfinansierade projektet är för byggandet av en vätgastankstation på motorväg A-1 nära Vitoria. Med en kapacitet på ett ton per dag och innovativ dubbeltrycksteknik (350 och 700 bar) för tunga fordon. Initiativet kallas H2Accelerate Expansion Network Part 2 och kommer att få 1,3 miljoner euro.

De finansierade projekten är anpassade och tjänar målen för Sustainable, Safe and Connected Mobility Strategy 2030, främjad av ministeriet för transport, mobilitet och urban agenda.

Urvalet har gjorts på konkurrensbasis.

I detta sammanhang delas stöd från Connecting Europe Facility (CEF) ut på konkurrensbasis. Det innebär att de utvalda projekten är de som har fått de högsta poängen. De potentiella förmånstagarna av dessa fonder är institutioner eller företag etablerade i något av EU:s länder, som kan presenteras antingen individuellt eller i grupp. Samt vissa internationella organisationer med anknytning till infrastruktur- och transportsektorn.

Som en del av CEF-instrumentet publicerade Europeiska kommissionen utlysningen av förslag för AFIF den 16 september 2021. Med syftet att bidra till att minska koldioxidutsläppen av transporter längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Infrastrukturprojekt för alternativa bränslen subventionerade med AFIF-medel kan erhålla kompletterande finansiering från det officiella kreditinstitutet (ICO), Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra nationella främjande organ. De kommer att fungera som genomförandepartners (IP) för AFIF, och underlätta dess operationer.

Utlysningen är fortlöpande och har fem deadlines eller brytdatum, varav den fjärde ägde rum den 13 april 2023. I denna fjärde brytpunkt har EU-kommissionen valt ut totalt 26 förslag till vilka totalt 331 kommer att få 8 miljoner euro. Detta innebär att stödet till de spanska projekten motsvarar 20 % av de beviljade subventionerna. Den femte brytpunkten äger rum den 7 november i år.

Mer i ämnet transport med eldrift:

Medelhavskorridor för elektriska lastbilar.

Jonny Erixon

Skribent, fotograf och konsult, född och uppvuxen i Sverige men jag är bosatt och arbetar i södra Spanien sedan 2001. Ett land som jag har lärt mig uppskatta mer och mer för varje år.

Läs också

Smugglare i båtjakt.

Spansk polis i dramatisk båtjakt efter smugglare

Guardia Civil i Spanien har släppt bilder på en lyckad båtjakt som resulterade i ett …